In Vlaanderen bieden 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) professionele begeleiding en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. In zo'n CGG werken psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers die een gespecialiseerde en multidisciplinaire hulpverlening bieden. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld. In 2010 waren er slechts 9 procent 60-plussers, terwijl 23.3 procent van de Vlamingen ouder zijn dan 60 jaar. Tegen 2020 is ongeveer één derde van de Vlaamse bevolking ouder dan 60 jaar. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met toenemende en gewijzigde zorgvragen.
Het beschikbare behandelaanbod voor deze ouderen wil minister Vandeurzen nu uitbreiden via een subsidie van 680.000 euro, bestemd voor de loon- en werkingskosten van extra personeel.
Bij de ouderenteams kunnen zowel de ouderen zelf als hun kinderen, mantelzorgers of hulpverleners terecht voor ondersteuning en advies over de zorg.

In Vlaanderen bieden 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) professionele begeleiding en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. In zo'n CGG werken psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers die een gespecialiseerde en multidisciplinaire hulpverlening bieden. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld. In 2010 waren er slechts 9 procent 60-plussers, terwijl 23.3 procent van de Vlamingen ouder zijn dan 60 jaar. Tegen 2020 is ongeveer één derde van de Vlaamse bevolking ouder dan 60 jaar. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met toenemende en gewijzigde zorgvragen. Het beschikbare behandelaanbod voor deze ouderen wil minister Vandeurzen nu uitbreiden via een subsidie van 680.000 euro, bestemd voor de loon- en werkingskosten van extra personeel. Bij de ouderenteams kunnen zowel de ouderen zelf als hun kinderen, mantelzorgers of hulpverleners terecht voor ondersteuning en advies over de zorg.