Ouderen die voor een periode niet thuis kunnen worden verzorgd of waarvan de mantelzorgers even een adempauze nodig hebben, kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf. Dit type van kortverblijf neemt de zorg op voor de oudere gedurende een korte periode en wordt uitgebaat door de initiatiefnemer van een erkend woonzorgcentrum of een erkend centrum voor herstelverblijf.

Niet te snel naar ziekenhuis doorverwijzen

In een 'oriënterend kortverblijf' wordt met alle betrokken eerstelijnszorg- en welzijnsactoren - zoals artsen, kinesisten, maatschappelijk werkers - de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en diens sociale context in kaart gebracht. De structuur die geboden wordt en de verleende zorg kunnen op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak de nodige rust brengen waardoor de zorgbehoevende het perspectief behoudt om, indien mogelijk, terug te keren naar de vertrouwde thuisomgeving.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Het oriënterend kortverblijf kan helpen vermijden dat ouderen met een zorg- en ondersteuningsnood, die geen nood hebben aan medisch gespecialiseerde zorg, in een crisissituatie nodeloos of te snel worden doorverwezen naar een ziekenhuis of woonzorgcentrum."

Overleg tussen mantelzorgers en eerstelijn voor de beste oplossing

Na een grondige observatie van de oudere persoon wordt gewerkt aan een (ver)nieuw(d) zorg- en ondersteuningsplan met de betrokken zorg- en dienstverleners uit de eerstelijn en de mantelzorgers. Hierdoor kunnen zorg-, woon- en leefomstandigheden in de thuissituatie gecreëerd worden die een (her-)opname in het ziekenhuis vermijden, alsook een opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitstellen door het verhinderen van een nieuwe crisissituatie thuis.

Het oriënterend kortverblijf biedt aan alle betrokkenen de mogelijkheid en de nodige tijd om de noodzakelijke (al dan niet professionele) zorg en ondersteuning te organiseren, terwijl de oudere persoon in het oriënterend kortverblijf vertoeft. Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, kan de oudere persoon en zijn mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woon-zorgvorm.

Voor een centrum voor kortverblijf met een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf zijn extra competenties vereist die worden bepaald binnen de Vlaamse sociale bescherming.

Ouderen die voor een periode niet thuis kunnen worden verzorgd of waarvan de mantelzorgers even een adempauze nodig hebben, kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf. Dit type van kortverblijf neemt de zorg op voor de oudere gedurende een korte periode en wordt uitgebaat door de initiatiefnemer van een erkend woonzorgcentrum of een erkend centrum voor herstelverblijf. In een 'oriënterend kortverblijf' wordt met alle betrokken eerstelijnszorg- en welzijnsactoren - zoals artsen, kinesisten, maatschappelijk werkers - de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en diens sociale context in kaart gebracht. De structuur die geboden wordt en de verleende zorg kunnen op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak de nodige rust brengen waardoor de zorgbehoevende het perspectief behoudt om, indien mogelijk, terug te keren naar de vertrouwde thuisomgeving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Het oriënterend kortverblijf kan helpen vermijden dat ouderen met een zorg- en ondersteuningsnood, die geen nood hebben aan medisch gespecialiseerde zorg, in een crisissituatie nodeloos of te snel worden doorverwezen naar een ziekenhuis of woonzorgcentrum."Na een grondige observatie van de oudere persoon wordt gewerkt aan een (ver)nieuw(d) zorg- en ondersteuningsplan met de betrokken zorg- en dienstverleners uit de eerstelijn en de mantelzorgers. Hierdoor kunnen zorg-, woon- en leefomstandigheden in de thuissituatie gecreëerd worden die een (her-)opname in het ziekenhuis vermijden, alsook een opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitstellen door het verhinderen van een nieuwe crisissituatie thuis.Het oriënterend kortverblijf biedt aan alle betrokkenen de mogelijkheid en de nodige tijd om de noodzakelijke (al dan niet professionele) zorg en ondersteuning te organiseren, terwijl de oudere persoon in het oriënterend kortverblijf vertoeft. Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, kan de oudere persoon en zijn mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woon-zorgvorm. Voor een centrum voor kortverblijf met een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf zijn extra competenties vereist die worden bepaald binnen de Vlaamse sociale bescherming.