In tien jaar tijd is het aantal langdurig zieken met bijna 70 procent toegenomen, waardoor de kostprijs van hun uitkeringen is gestegen tot boven 5 miljard euro.

De jarenlange groei van het aantal langdurig zieke werknemers, waardoor intussen 5 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar ziek thuis zit, is een van de grootste problemen van onze sociale zekerheid. Ze ondermijnt de gedane inspanningen om de uitgaven voor de werkloosheid fors in te perken. Het aantal werklozen is vorig jaar met 40.000 gezakt, maar het effect wordt voor de helft tenietgedaan door de stijging van het aantal langdurig zieken.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block is zich bewust van het probleem. De overheid is eind vorig jaar begonnen met het begeleiden naar werk van zieken die volgens artsen nog kunnen werken.

Om druk op de ketel te zetten heeft de regering-Michel eind vorige maand beslist om zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar werk een lichte sanctie te geven. Ook grote bedrijven die onvoldoende doen, kunnen een boete krijgen.

In tien jaar tijd is het aantal langdurig zieken met bijna 70 procent toegenomen, waardoor de kostprijs van hun uitkeringen is gestegen tot boven 5 miljard euro. De jarenlange groei van het aantal langdurig zieke werknemers, waardoor intussen 5 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar ziek thuis zit, is een van de grootste problemen van onze sociale zekerheid. Ze ondermijnt de gedane inspanningen om de uitgaven voor de werkloosheid fors in te perken. Het aantal werklozen is vorig jaar met 40.000 gezakt, maar het effect wordt voor de helft tenietgedaan door de stijging van het aantal langdurig zieken. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block is zich bewust van het probleem. De overheid is eind vorig jaar begonnen met het begeleiden naar werk van zieken die volgens artsen nog kunnen werken. Om druk op de ketel te zetten heeft de regering-Michel eind vorige maand beslist om zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar werk een lichte sanctie te geven. Ook grote bedrijven die onvoldoende doen, kunnen een boete krijgen.