De Vlaamse ouderenverenigingen zijn tevreden dat er in het kader van de coronacrisis bijzondere aandacht is voor ouderen. Het is uiteindelijk deze doelgroep die extra kwetsbaar is voor het virus en waarbij de gevolgen doorgaans ook groter zijn. Toch dringen de ouderenorganisaties aan op nog meer concrete beslissingen vanwege de overheid. De verwarrende boodschappen m.b.t. enerzijds het afblazen van evenementen en anderzijds de mogelijkheid dat toch een deel van het publiek wordt toegelaten, zorgen voor erg veel onduidelijkheid.

Tegelijk zijn de ouderenorganisaties bezorgd. Door de genomen maatregelen bestaat de kans dat een bepaalde groep ouderen extra kwetsbaar wordt voor isolement en vereenzaming. Daarom roepen ze iedereen op om oog te hebben voor en contact te houden met kwetsbare ouderen in hun omgeving. "We zien het als onze burgerplicht om deze maatregelen te nemen en we zoeken samen creatieve alternatieven opdat deze beslissing niet omslaat in het isolement van ouderen", aldus de verenigingen in een gezamenlijke mededeling.

*OKRA, Neos, S-Plus, Vief, Vl@s, Fedos, Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse ouderenverenigingen zijn tevreden dat er in het kader van de coronacrisis bijzondere aandacht is voor ouderen. Het is uiteindelijk deze doelgroep die extra kwetsbaar is voor het virus en waarbij de gevolgen doorgaans ook groter zijn. Toch dringen de ouderenorganisaties aan op nog meer concrete beslissingen vanwege de overheid. De verwarrende boodschappen m.b.t. enerzijds het afblazen van evenementen en anderzijds de mogelijkheid dat toch een deel van het publiek wordt toegelaten, zorgen voor erg veel onduidelijkheid.Tegelijk zijn de ouderenorganisaties bezorgd. Door de genomen maatregelen bestaat de kans dat een bepaalde groep ouderen extra kwetsbaar wordt voor isolement en vereenzaming. Daarom roepen ze iedereen op om oog te hebben voor en contact te houden met kwetsbare ouderen in hun omgeving. "We zien het als onze burgerplicht om deze maatregelen te nemen en we zoeken samen creatieve alternatieven opdat deze beslissing niet omslaat in het isolement van ouderen", aldus de verenigingen in een gezamenlijke mededeling.*OKRA, Neos, S-Plus, Vief, Vl@s, Fedos, Vlaamse Ouderenraad