"Minimaal ingrijpende behandelingstechnieken voor hartklepaandoeningen zoals de MitraClip zijn van het allergrootste belang in het licht van de groeiende impact van hartkleplijden op de gezondheidszorg. Niet voor niets wordt kleplijden beschouwd als de 'nieuwe epidemie op het vlak van hartlijden', mede door de associatie van kleplijden met leeftijd en de snelle vergrijzing van de bevolking", legt prof. Christophe Beauloye, cardioloog van de Cliniques universitaires Saint-Luc uit.
...