"Minimaal ingrijpende behandelingstechnieken voor hartklepaandoeningen zoals de MitraClip zijn van het allergrootste belang in het licht van de groeiende impact van hartkleplijden op de gezondheidszorg. Niet voor niets wordt kleplijden beschouwd als de 'nieuwe epidemie op het vlak van hartlijden', mede door de associatie van kleplijden met leeftijd en de snelle vergrijzing van de bevolking", legt prof. Christophe Beauloye, cardioloog van de Cliniques universitaires Saint-Luc uit.
...

"Minimaal ingrijpende behandelingstechnieken voor hartklepaandoeningen zoals de MitraClip zijn van het allergrootste belang in het licht van de groeiende impact van hartkleplijden op de gezondheidszorg. Niet voor niets wordt kleplijden beschouwd als de 'nieuwe epidemie op het vlak van hartlijden', mede door de associatie van kleplijden met leeftijd en de snelle vergrijzing van de bevolking", legt prof. Christophe Beauloye, cardioloog van de Cliniques universitaires Saint-Luc uit.Tot voor kort kon een lekkende mitralisklep enkel behandeld worden via een openhartoperatie. Voor heel wat hoog-risico patiënten (door verminderde algemene conditie, de combinatie met andere aandoeningen zoals nierfalen of eerdere hartingrepen) is zulke ingreep uitgesloten. "Dankzij de MitraClip kunnen we hun klachten verminderen en hun levenskwaliteit beduidend verbeteren. Ze worden opnieuw mobieler en zijn minder afhankelijk van hulpverlening," vult prof. dr. Christophe Dubois, cardioloog in UZ Leuven, aan. Het hart is een sterke spier die werkt als een pomp om het hart via de bloedsomloop rond te pompen doorheen het lichaam. Het pompt zo'n 4 tot 5 liter bloed per minuut rond.Het hart bestaat uit 4 holle ruimtes:Tussen de boezems of voorkamers (atria) en de kamers (ventrikels) zitten kleppen die het terugstromen van het bloed moeten tegengaan:De video legt de werking van een gezond hart uit:De mitralisklep bestaat uit twee klepbladen die via kleine papillairspiertjes vastzitten aan de binnenzijde van het linker ventrikel. Wanneer het ventrikel samenknijpt sluiten de klepbladen om te voorkomen dat er bloed zou terugvloeien naar het linkeratrium.Mitralisklepinsufficiëntie is - zoals de naam al aangeeft - een aandoening van de mitralisklep, waarbij deze niet langer volledig afsluit en er dus wel bloed terugstroomt. Dit leidt tot blijvende overdruk in het linkeratrium dat uitzet, hoge drukken ter hoogte van de longen (die kunnen leiden tot longoedeem) en ritmestoornissen (voorkamerfibrillatie en - flutter). De symptomen van een lekkende mitralisklep zijn afhankelijk van de mate waarin de aandoening gevorderd is. In sommige gevallen veroorzaakt een lekkende mitralisklep weinig of geen klachten. In ernstige gevallen heeft de patiënt vaak last van:De oorzaken van mitralisklepinsufficiëntie kunnen zijn:Een klepafwijking is vaak te horen als een ruisje aan het hart, hoorbaar bij het beluisteren vanhet hart met een stethoscoop. Het belangrijkste onderzoek om een afwijking van de hartkleppen te beoordelen is een echo van het hart.De video toont wat er fout gaat bij mitralisklepinsufficiëntie:Er zijn drie mogelijke behandelingen voor patiënten die lijden aan mitralisklepinsufficiëntie. Bepalend bij de keuze zijn de ernst van de klachten en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.Bij patiënten met een milde vorm kan de arts medicijnen voorschrijven die helpen de klachten te verlichten en onder meer de druk in het hart verlagen. Afhankelijk van de oorzaak, ernst en symptomen van de lekkende hartklep kan de arts ook een openhartoperatie aanbevelen. Daarbij kan bijvoorbeeld een ring omheen de klep geplaatst worden of kan de klep vervangen worden. Maar dat is een zware ingreep die voor bepaalde patiënten een te hoog risico kan vormen. Voor die patiënten vormt een MitralisClip behandeling vaak een goed alternatief, gezien deze minder ingrijpend is en een vlotter herstel toelaat. Het plaatsen van de MithraClip gebeurt via kathetertechniek. Om de mitralisklep te bereiken wordt via een ader in de liesstreek een katheter ingebracht en naar het hart gevoerd. De clip (vergelijkbaar met een minuscuul wasknijpertje) wordt op de mitralisklep bevestigd en zorgt ervoor dat de hartklep beter afsluit, waardoor de normale bloedstroom door het hart verbetert. Deze ingreep gebeurt onder algemene narcose, maar na een 2-tal dagen mag de patiënt al naar huis. Achteraf zullen de klachten duidelijk verbeteren en de patiënt zal opnieuw fysieke inspanningen kunnen leveren. Hij geniet een betere levenswkaliteit. Om de prognose op langere termijn te kennen is de techniek nog te nieuw (beschikbaar sedert 2010, maar pas terugbetaald sedert maart 2016).De ingreep met de MitralisClip is ook niet voor alle patiënten weggelegd. De selectie van de patiënten die aan de criteria (o.a. anatomische vereisten) voldoen, gebeurt door een team van hartchirurgen en cardiologen.Lees ook: Terugbetaling via ziekenhuisnetwerken