Waartoe dient het?

Het onderzoek wordt gebruikt om na te gaan of iemand aan een obstructieve longaandoening lijdt.

Vergt het onderzoek voorbereiding?

In de uren voor de test mag de patiënt geen zware maaltijd nemen en geen zware inspanningen leveren. Indien hij geneesmiddelen neemt voor de longen (inhalatoren, verstuivers,...) mogen die niet gebruikt worden in de uren voor de test.

Zijn er contra-indicaties?

Een spirometrie is een zeer veilige test. Bij fel uitademen verhoogt wel de druk in de buikholte, het hoofd en de ogen. Daarom moet de arts worden verwittigd als de patiënt pas een operatie heeft ondergaan in de buik of aan de ogen. Ook indien hij lijdt aan een ernstige ziekte van de kransslagaders (zoals instabiele angor). Dit geldt ook als hij recent een hartinfarct, een beroerte of een klap-long (pneumothorax) heeft doorgemaakt.

Hoe verloopt het?

Tijdens de test zit de patiënt op een stoel en heeft hij een mondstuk in de mond dat verbonden is met een meetapparaat. Een klemmetje op de neus zorgt ervoor dat hij niet uit-ademt via de neus. Het meetapparaat registreert hoeveel lucht de patiënt maximaal kan in- en uitademen en hoe snel hij dat kan.

Voor een eerste meting ademt de patiënt enkele malen gewoon in en uit. Vervolgens ademt hij zo diep mogelijk uit en daarna zo diep mogelijk in. Voor de tweede test wordt eerst enkele malen gewoon in- en uitgeademd. Daarna ademt de patiënt diep in en blaast hij zo krachtig en zo lang mogelijk uit.

Deze metingen worden meerdere keren herhaald. In totaal duurt het onderzoek ongeveer een kwartier. Een spirometrie is volledig pijnloos.

En achteraf?

Een spirometrie vergt geen nazorg.

Het onderzoek wordt gebruikt om na te gaan of iemand aan een obstructieve longaandoening lijdt. In de uren voor de test mag de patiënt geen zware maaltijd nemen en geen zware inspanningen leveren. Indien hij geneesmiddelen neemt voor de longen (inhalatoren, verstuivers,...) mogen die niet gebruikt worden in de uren voor de test. Een spirometrie is een zeer veilige test. Bij fel uitademen verhoogt wel de druk in de buikholte, het hoofd en de ogen. Daarom moet de arts worden verwittigd als de patiënt pas een operatie heeft ondergaan in de buik of aan de ogen. Ook indien hij lijdt aan een ernstige ziekte van de kransslagaders (zoals instabiele angor). Dit geldt ook als hij recent een hartinfarct, een beroerte of een klap-long (pneumothorax) heeft doorgemaakt. Tijdens de test zit de patiënt op een stoel en heeft hij een mondstuk in de mond dat verbonden is met een meetapparaat. Een klemmetje op de neus zorgt ervoor dat hij niet uit-ademt via de neus. Het meetapparaat registreert hoeveel lucht de patiënt maximaal kan in- en uitademen en hoe snel hij dat kan. Voor een eerste meting ademt de patiënt enkele malen gewoon in en uit. Vervolgens ademt hij zo diep mogelijk uit en daarna zo diep mogelijk in. Voor de tweede test wordt eerst enkele malen gewoon in- en uitgeademd. Daarna ademt de patiënt diep in en blaast hij zo krachtig en zo lang mogelijk uit. Deze metingen worden meerdere keren herhaald. In totaal duurt het onderzoek ongeveer een kwartier. Een spirometrie is volledig pijnloos. Een spirometrie vergt geen nazorg.