Gezond en evenwichtige voeding is één van de belangrijkste peilers om gezond oud te worden. Maar daar wringt vaak het schoentje. Naarmate we ouder worden zijn we vaak geneigd minder te eten en minder aandacht te schenken aan een evenwichtige samenstelling van onze voeding. Daar komt bovenop dat met de leeftijd ook de opname van voedingsstoffen door ons lichaam afneemt, waardoor tekorten sneller opduiken dan we vaak denken.

Omdat omega-3 een belangrijke rol speelt bij tal van processen ins ons lichaam, hebben wetenschappers al heel wat onderzoek verricht naar de invloed van de omega-3-status en -inname op de hersenwerking, het hart- en bloedvatensysteem, het afweersysteem, maar ook de spierkracht en botkwaliteit bij ouderen. Voor deze laatste twee parameters is nog meer onderzoek nodig om de invloed van omega-3 te kunnen aantonen.

Hart- en vaatziekten

De gunstige invloed van omega-3-suppletie op hart- en vaatziekten werd reeds door meerdere studies aangetoond. Li en collega's (2020) gingen de invloed na van visoliesupplementen bij 427.678 mannen en vrouwen tussen 40 en 69 jaar zonder hart- en vaatziekten of kanker bij aanvang van de studie. Ze werden in de studie opgenomen tussen 2006 en 2010 en gevolgd tot in 2018. De globale mortaliteit bleek de gebruikers van visoliesupplementen met 13% gedaald, de specifieke mortaliteit van hart- en vaatziekten met 16%. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of de dosis van de visoliesupplementen een invloed heeft op de resultaten.

Ook in het kader van de Framingham Heart Study hebben de wetenschappers de invloed van de inname van omega-3-vetzuren nader onderzocht. 2.500 personen met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar en zonder hart- en vaatziekten, werden gedurende 7 jaar opgevolgd voor het optreden van cardiovasculaire aandoeningen. De omega-3-index (gehalte EPA + DHA in de rode bloedcellen) werd in het begin van de studie bepaald. Een omega-3-index van 8% wordt als optimaal beschouwd. Tussen 4 en 8 % is het risico matig. Lager dan 4% is het risico hoog.

Uit de studie bleek dat personen met een omega-3-index hoger dan 6,8% een risico op hart- en vaatziekten hadden dat 39% lager lag dan personen met een omega-3-index lager dan 4,2%.

Om van de hoog-risicogroep naar de laag-risicogroep te evolueren is volgens de berekeningen van de auteurs een inname van 1.300 mg omega-3 per dag nodig.

Goed voor ons brein

De Australische onderzoeker Alex en zijn collega's onderzochten in 2019 de invloed van meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren op de cognitieve gezondheid van niet-demente ouderen. Zij kwamen tot de conclusie dat omega-3-suppletie een positieve invloed kan hebben op het geheugen van oudere volwassenen.

Een grootschalige Amerikaanse studie uit 2020 onder 60-plussers wijst uit dat de inname van omega-3 en omega-6-vetzuren in verband kan gebracht worden met een lichte daling van de leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. De onderzoekers beoordeelden bij 2.496 60-plussers de cognitieve functies aan de hand van drie courant gebruikte testen. De resultaten van de testen werden afgetoetst aan de inname van omega-3 en omega-6. Ze tonen duidelijk aan dat de inname van zowel omega 3-vetzuren als omega 6-vetzuren omgekeerd evenredig is aan een daling van de cognitieve prestaties.

De cognitieve prestaties blijken op hun laagste punt beneden een totale inname van:

  • 1 mg omega 3 per kcal en per dag, ofwel 2 g voor 2000 kcal,
  • 10 mg omega 6 per kcal en per dag, ofwel 20 g voor 2000 kcal.
Gezond en evenwichtige voeding is één van de belangrijkste peilers om gezond oud te worden. Maar daar wringt vaak het schoentje. Naarmate we ouder worden zijn we vaak geneigd minder te eten en minder aandacht te schenken aan een evenwichtige samenstelling van onze voeding. Daar komt bovenop dat met de leeftijd ook de opname van voedingsstoffen door ons lichaam afneemt, waardoor tekorten sneller opduiken dan we vaak denken.Omdat omega-3 een belangrijke rol speelt bij tal van processen ins ons lichaam, hebben wetenschappers al heel wat onderzoek verricht naar de invloed van de omega-3-status en -inname op de hersenwerking, het hart- en bloedvatensysteem, het afweersysteem, maar ook de spierkracht en botkwaliteit bij ouderen. Voor deze laatste twee parameters is nog meer onderzoek nodig om de invloed van omega-3 te kunnen aantonen.De gunstige invloed van omega-3-suppletie op hart- en vaatziekten werd reeds door meerdere studies aangetoond. Li en collega's (2020) gingen de invloed na van visoliesupplementen bij 427.678 mannen en vrouwen tussen 40 en 69 jaar zonder hart- en vaatziekten of kanker bij aanvang van de studie. Ze werden in de studie opgenomen tussen 2006 en 2010 en gevolgd tot in 2018. De globale mortaliteit bleek de gebruikers van visoliesupplementen met 13% gedaald, de specifieke mortaliteit van hart- en vaatziekten met 16%. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of de dosis van de visoliesupplementen een invloed heeft op de resultaten.Ook in het kader van de Framingham Heart Study hebben de wetenschappers de invloed van de inname van omega-3-vetzuren nader onderzocht. 2.500 personen met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar en zonder hart- en vaatziekten, werden gedurende 7 jaar opgevolgd voor het optreden van cardiovasculaire aandoeningen. De omega-3-index (gehalte EPA + DHA in de rode bloedcellen) werd in het begin van de studie bepaald. Een omega-3-index van 8% wordt als optimaal beschouwd. Tussen 4 en 8 % is het risico matig. Lager dan 4% is het risico hoog.Uit de studie bleek dat personen met een omega-3-index hoger dan 6,8% een risico op hart- en vaatziekten hadden dat 39% lager lag dan personen met een omega-3-index lager dan 4,2%. Om van de hoog-risicogroep naar de laag-risicogroep te evolueren is volgens de berekeningen van de auteurs een inname van 1.300 mg omega-3 per dag nodig.De Australische onderzoeker Alex en zijn collega's onderzochten in 2019 de invloed van meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren op de cognitieve gezondheid van niet-demente ouderen. Zij kwamen tot de conclusie dat omega-3-suppletie een positieve invloed kan hebben op het geheugen van oudere volwassenen.Een grootschalige Amerikaanse studie uit 2020 onder 60-plussers wijst uit dat de inname van omega-3 en omega-6-vetzuren in verband kan gebracht worden met een lichte daling van de leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. De onderzoekers beoordeelden bij 2.496 60-plussers de cognitieve functies aan de hand van drie courant gebruikte testen. De resultaten van de testen werden afgetoetst aan de inname van omega-3 en omega-6. Ze tonen duidelijk aan dat de inname van zowel omega 3-vetzuren als omega 6-vetzuren omgekeerd evenredig is aan een daling van de cognitieve prestaties.De cognitieve prestaties blijken op hun laagste punt beneden een totale inname van: