CPE-bacteriën produceren het enzyme carbapenemase, waarmee ze bepaalde antibiotica, meer bepaald carbapenem-antibiotica, kunnen afbreken. Deze antibiotica worden gebruikt bij de bestrijding van ernstige, soms moeilijk te behandelen infecties. "Het is dus duidelijk dat we alle mogelijke inspanningen moeten leveren om de opmars van CPE af te remmen", aldus Béatrice Jans van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

CPE-bacteriën

CPE-bacteriën zijn enterobacteriën, die van nature voorkomen in onze darmen. Daar zorgen ze voor een gezond evenwicht in de darmflora en voor de aanmaak van bepaalde onmisbare vitaminen. "Drager zijn van CPE-bacteriën is op zich niet gevaarlijk voor gezonde mensen" legt Béatrice Jans van het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid uit. "Een drager van CPE heeft geen ziekteverschijnselen en weet meestal niet eens dat hij CPE draagt.

CPE-bacteriën kunnen wel een probleem vormen bij mensen met een verzwakte gezondheid, omwille van de infecties die ze bij hen kunnen veroorzaken (b.v. een ontsteking van de urinewegen of luchtwegen). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste infecties opduiken in afdelingen waar patiënten veel zorg nodig hebben (intensieve zorgafdelingen, transplantatie afdelingen, heelkunde, geriatrie)."

Infecties met CPE-bacteriën zijn bijzonder moeilijk te behandelen. Vaak zijn ze ook bestand tegen een aantal andere antibiotica, dat dunt het arsenaal aan nog bruikbare antibiotica sterk uit.

Opmars van CPE in België

CPE was in eerste instantie een probleem in landen buiten Europa, zoals India en Pakistan, maar het komt ondertussen ook frequent voor in Europese ziekenhuizen. Tot voor kort dook CPE in België enkel sporadisch op, telkens bij patiënten die waren overgebracht uit een ziekenhuis in landen waar CPE veel voorkomt. Ondanks de strenge regels die België al heeft over ziekenhuishygiëne en antibioticumgebruik, is CPE nu ook bij ons aan een opmars bezig. Dit jaar zijn er al meer gevallen gemeld dan in heel 2011.

Als er meerdere gevallen met een onderling verband zijn in eenzelfde ziekenhuis spreekt men van een cluster. In Vlaanderen zijn er in de voorbije maanden twee clusters gemeld, goed voor de helft van het totaal aantal bekende gevallen. "De betrokken ziekenhuizen hebben gelukkig alert gereageerd. Zij hebben deze CPE vroegtijdig opgespoord en alle nodige maatregelen getroffen.De cluster in Antwerpen is hierdoor ingedijkt en ook in Oost-Vlaanderen zet men alles op alles om verdereCPE-overdracht te voorkomen", zegt dr. Dirk Wildemeersch van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Laat ons duidelijk zijn: CPE duikt ook op in andere ziekenhuizen, al kunnen we daar geen onderlinge link tussen de gevallen aantonen."

Meer informatie:
- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be en www.zorginfecties.be
- Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid: www.wiv-isp.be

CPE-bacteriën produceren het enzyme carbapenemase, waarmee ze bepaalde antibiotica, meer bepaald carbapenem-antibiotica, kunnen afbreken. Deze antibiotica worden gebruikt bij de bestrijding van ernstige, soms moeilijk te behandelen infecties. "Het is dus duidelijk dat we alle mogelijke inspanningen moeten leveren om de opmars van CPE af te remmen", aldus Béatrice Jans van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. CPE-bacteriën zijn enterobacteriën, die van nature voorkomen in onze darmen. Daar zorgen ze voor een gezond evenwicht in de darmflora en voor de aanmaak van bepaalde onmisbare vitaminen. "Drager zijn van CPE-bacteriën is op zich niet gevaarlijk voor gezonde mensen" legt Béatrice Jans van het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid uit. "Een drager van CPE heeft geen ziekteverschijnselen en weet meestal niet eens dat hij CPE draagt.CPE-bacteriën kunnen wel een probleem vormen bij mensen met een verzwakte gezondheid, omwille van de infecties die ze bij hen kunnen veroorzaken (b.v. een ontsteking van de urinewegen of luchtwegen). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste infecties opduiken in afdelingen waar patiënten veel zorg nodig hebben (intensieve zorgafdelingen, transplantatie afdelingen, heelkunde, geriatrie)."Infecties met CPE-bacteriën zijn bijzonder moeilijk te behandelen. Vaak zijn ze ook bestand tegen een aantal andere antibiotica, dat dunt het arsenaal aan nog bruikbare antibiotica sterk uit. CPE was in eerste instantie een probleem in landen buiten Europa, zoals India en Pakistan, maar het komt ondertussen ook frequent voor in Europese ziekenhuizen. Tot voor kort dook CPE in België enkel sporadisch op, telkens bij patiënten die waren overgebracht uit een ziekenhuis in landen waar CPE veel voorkomt. Ondanks de strenge regels die België al heeft over ziekenhuishygiëne en antibioticumgebruik, is CPE nu ook bij ons aan een opmars bezig. Dit jaar zijn er al meer gevallen gemeld dan in heel 2011. Als er meerdere gevallen met een onderling verband zijn in eenzelfde ziekenhuis spreekt men van een cluster. In Vlaanderen zijn er in de voorbije maanden twee clusters gemeld, goed voor de helft van het totaal aantal bekende gevallen. "De betrokken ziekenhuizen hebben gelukkig alert gereageerd. Zij hebben deze CPE vroegtijdig opgespoord en alle nodige maatregelen getroffen.De cluster in Antwerpen is hierdoor ingedijkt en ook in Oost-Vlaanderen zet men alles op alles om verdereCPE-overdracht te voorkomen", zegt dr. Dirk Wildemeersch van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Laat ons duidelijk zijn: CPE duikt ook op in andere ziekenhuizen, al kunnen we daar geen onderlinge link tussen de gevallen aantonen."Meer informatie:- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be en www.zorginfecties.be- Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid: www.wiv-isp.be