Voorschriften op stofnaam

Wanneer een arts een geneesmiddel voorschrijft, heeft hij twee mogelijkheden. Hij kan op het voorschrift de naam van een welbepaald merkgeneesmiddel zetten, of een voorschrift op stofnaam (VOS) maken. In dit laatste geval vermeldt hij de stofnaam van het actieve bestanddeel of de actieve bestanddelen in het geneesmiddel.De keuze ligt dan bij de apotheker welk product hij aflevert.

Althans, dat was het geval tot 1 april. Sedert die datum is de apotheker verplicht om bij een voorschrift op stofnaam een geneesmiddel af te leveren uit de groep van de goedkoopste geneesmiddelen.

Om deze groep te bepalen worden de geneesmiddelen gegroepeerd volgens werkzame bestanddelen, sterkte en verpakkingsgrootte. De korf van de goedkoopste geneesmiddelen wordt dan bepaald door de specialiteit met de laagste prijs enerzijds en de specialiteit waarvan de kostprijs per gebruikseenheid niet meer dan 5 % hoger ligt. Of anders gezegd: alle geneesmiddelen die tot 5 % duurder zijn dan het goedkoopste geneesmiddel komen dus in die "korf" waaruit de apotheker voortaan bij een VOS een geneesmiddel moet afleveren. Maandelijks wordt deze korf herzien en bekend gemaakt op de website van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

Antibiotica en schimmelwerende geneesmiddelen

In het kader van de besparingsmaatregelen voor 2012, waarmee de overheid de terugbetaling van geneesmiddelen door het Riziv met 176 miljoen euro wil doen dalen, werd eveneens beslist dat de apotheker vanaf 1 april elk voorschrift voor een antibioticum of een schimmelwerend middel (antimycoticum) sowieso moet beschouwen als een voorschrift op stofnaam - zelfs al vermelde de arts een merknaam - en bijgevolg een geneesmiddel uit de korf van goedkoopste geneesmiddelen moest afleveren. Deze maatregel werd intussen uitgesteld tot 1 mei 2012.

Enkel wanneer een arts medische redenen heeft (bijv. in geval van allergieën voor bestaande bestanddelen) om een specifiek merk voor te schrijven en deze ook specifiek op het voorschrift vermeldt, zal de apotheker het voorgeschreven merkgeneesmiddel afleveren aan de patiënt.

Op dit moment betreft bijna 89 procent van de voorschriften die artsen opstellen een welbepaald merk, slechts in zowat 11 % der gevallen wordt een VOS afgeleverd, zo blijkt uit cijfers van het kabinet-Onkelinx. De voorschriften voor antibiotica en schimmeldodende geneesmiddelen maken ongeveer 10 procent van het totale volume voorschriften uit.

Wanneer een arts een geneesmiddel voorschrijft, heeft hij twee mogelijkheden. Hij kan op het voorschrift de naam van een welbepaald merkgeneesmiddel zetten, of een voorschrift op stofnaam (VOS) maken. In dit laatste geval vermeldt hij de stofnaam van het actieve bestanddeel of de actieve bestanddelen in het geneesmiddel.De keuze ligt dan bij de apotheker welk product hij aflevert.Althans, dat was het geval tot 1 april. Sedert die datum is de apotheker verplicht om bij een voorschrift op stofnaam een geneesmiddel af te leveren uit de groep van de goedkoopste geneesmiddelen.Om deze groep te bepalen worden de geneesmiddelen gegroepeerd volgens werkzame bestanddelen, sterkte en verpakkingsgrootte. De korf van de goedkoopste geneesmiddelen wordt dan bepaald door de specialiteit met de laagste prijs enerzijds en de specialiteit waarvan de kostprijs per gebruikseenheid niet meer dan 5 % hoger ligt. Of anders gezegd: alle geneesmiddelen die tot 5 % duurder zijn dan het goedkoopste geneesmiddel komen dus in die "korf" waaruit de apotheker voortaan bij een VOS een geneesmiddel moet afleveren. Maandelijks wordt deze korf herzien en bekend gemaakt op de website van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). In het kader van de besparingsmaatregelen voor 2012, waarmee de overheid de terugbetaling van geneesmiddelen door het Riziv met 176 miljoen euro wil doen dalen, werd eveneens beslist dat de apotheker vanaf 1 april elk voorschrift voor een antibioticum of een schimmelwerend middel (antimycoticum) sowieso moet beschouwen als een voorschrift op stofnaam - zelfs al vermelde de arts een merknaam - en bijgevolg een geneesmiddel uit de korf van goedkoopste geneesmiddelen moest afleveren. Deze maatregel werd intussen uitgesteld tot 1 mei 2012. Enkel wanneer een arts medische redenen heeft (bijv. in geval van allergieën voor bestaande bestanddelen) om een specifiek merk voor te schrijven en deze ook specifiek op het voorschrift vermeldt, zal de apotheker het voorgeschreven merkgeneesmiddel afleveren aan de patiënt.Op dit moment betreft bijna 89 procent van de voorschriften die artsen opstellen een welbepaald merk, slechts in zowat 11 % der gevallen wordt een VOS afgeleverd, zo blijkt uit cijfers van het kabinet-Onkelinx. De voorschriften voor antibiotica en schimmeldodende geneesmiddelen maken ongeveer 10 procent van het totale volume voorschriften uit.