Zo luidt de nieuwe gezondheidsdoelstelling die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bekend maakte bij de start van de Europese Vaccinatieweek.

De doelstelling werd geconcretiseerd voor vijf verschillende doelgroepen:

1) Kinderen en jongeren

Een van de subdoelstellingen is dat Vlaanderen tegen 2015 voldoet aan de voorwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie om mazelen uit te roeien in de Europese Regio. Dat wil zeggen dat de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rubella op beide vaccinatiemomenten minstens 95% bedraagt. Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat alle vaccinaties bij 80% van de kinderen jonger dan 18 maanden, tijdig gegeven worden.

2) Volwassenen

Tegen 2014 wordt voor volwassenen een vaccinatiekalender en vaccinatiestrategie opgemaakt. Hierin zal speciale aandacht gegeven worden aan de kinkhoestvaccinatie bij aanstaande ouders en de gezinsleden van jonge baby's. Verder zou tegen 2020 minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd moeten zijn tegen seizoensgriep. Een laatste aandachtspunt houdt in dat tegen 2020 minstens 50% van de risicogroepen, voor complicaties van griep jonger dan 65 jaar, jaarlijks gevaccineerd worden tegen seizoensgriep.

3) 65-plussers

De Vlaamse overheid biedt vaccinaties aan de bewoners van woonzorgcentra aan. Mede hierdoor moet tegen 2020 een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep 75% bedragen bij de 65-plussers. De Vaccinatiekoepel zal tegen 2018 een advies uitbrengen over de nood aan middelen voor pneumokokkenvaccinatie.

4) Vaccinatie en reizen

Tegen 2015 moeten uniforme Vlaamse richtlijnen voor reizigersvaccinatie bepaald worden. Deze richtlijnen worden opgesteld rekening houdend met internationale richtlijnen en adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Tegen 2016 moeten de richtlijnen bekend zijn bij iedereen die in Vlaanderen actief is bij gezondheidsadvisering in verband met reizen. Vanaf dan moeten zij die richtlijnen ook toepassen. Een charter over reisvaccinatie en gezondheidsadvies wordt opgemaakt en overlegd met de reissector.

5) Vaccinatie en werksituatie

Omwille van het risico op het verspreiden van ziektes naar de bevolking toe, moeten sommige beroepsgroepen goed gevaccineerd zijn tegen bepaalde infectieziekten. Hierbij gaat speciale aandacht naar vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij gezondheidspersoneel en tegen hepatitis A bij personen die professioneel met voedingswaren in contact komen. Tegen 2017 moet een breed maatschappelijk en professioneel draagvlak worden gecreëerd voor de implementatie van deze vaccinaties. Op die manier wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel tegen 2020 gevaccineerd is tegen seizoensgriep. Ook wordt ernaar gestreefd dat dan 80% van het gezondheidspersoneel dat met baby's werkt een boostervaccinatie tegen kinkhoest gekregen heeft als volwassene.

Verder is het ook de ambitie van de Vlaamse overheid om te zorgen dat tegen 2017 iedere burger of patiënt de mogelijkheid heeft om zijn vaccinatiegegevens online in te kijken en af te printen.

Zo luidt de nieuwe gezondheidsdoelstelling die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bekend maakte bij de start van de Europese Vaccinatieweek.De doelstelling werd geconcretiseerd voor vijf verschillende doelgroepen:Een van de subdoelstellingen is dat Vlaanderen tegen 2015 voldoet aan de voorwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie om mazelen uit te roeien in de Europese Regio. Dat wil zeggen dat de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rubella op beide vaccinatiemomenten minstens 95% bedraagt. Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat alle vaccinaties bij 80% van de kinderen jonger dan 18 maanden, tijdig gegeven worden. Tegen 2014 wordt voor volwassenen een vaccinatiekalender en vaccinatiestrategie opgemaakt. Hierin zal speciale aandacht gegeven worden aan de kinkhoestvaccinatie bij aanstaande ouders en de gezinsleden van jonge baby's. Verder zou tegen 2020 minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd moeten zijn tegen seizoensgriep. Een laatste aandachtspunt houdt in dat tegen 2020 minstens 50% van de risicogroepen, voor complicaties van griep jonger dan 65 jaar, jaarlijks gevaccineerd worden tegen seizoensgriep. De Vlaamse overheid biedt vaccinaties aan de bewoners van woonzorgcentra aan. Mede hierdoor moet tegen 2020 een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep 75% bedragen bij de 65-plussers. De Vaccinatiekoepel zal tegen 2018 een advies uitbrengen over de nood aan middelen voor pneumokokkenvaccinatie. Tegen 2015 moeten uniforme Vlaamse richtlijnen voor reizigersvaccinatie bepaald worden. Deze richtlijnen worden opgesteld rekening houdend met internationale richtlijnen en adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Tegen 2016 moeten de richtlijnen bekend zijn bij iedereen die in Vlaanderen actief is bij gezondheidsadvisering in verband met reizen. Vanaf dan moeten zij die richtlijnen ook toepassen. Een charter over reisvaccinatie en gezondheidsadvies wordt opgemaakt en overlegd met de reissector. Omwille van het risico op het verspreiden van ziektes naar de bevolking toe, moeten sommige beroepsgroepen goed gevaccineerd zijn tegen bepaalde infectieziekten. Hierbij gaat speciale aandacht naar vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij gezondheidspersoneel en tegen hepatitis A bij personen die professioneel met voedingswaren in contact komen. Tegen 2017 moet een breed maatschappelijk en professioneel draagvlak worden gecreëerd voor de implementatie van deze vaccinaties. Op die manier wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel tegen 2020 gevaccineerd is tegen seizoensgriep. Ook wordt ernaar gestreefd dat dan 80% van het gezondheidspersoneel dat met baby's werkt een boostervaccinatie tegen kinkhoest gekregen heeft als volwassene.Verder is het ook de ambitie van de Vlaamse overheid om te zorgen dat tegen 2017 iedere burger of patiënt de mogelijkheid heeft om zijn vaccinatiegegevens online in te kijken en af te printen.