Bronchiale thermoplastie, het plaatselijk opwarmen van specifieke plekken in de luchtwegen, is een totaal nieuwe manier om astmapatiënten te behandelen.

Drie sessies van een uur, onder algemene verdoving: moeilijk behandelbare astmapatiënten kunnen in UZ Leuven voortaan een bronchoscopische behandeling ondergaan. Daarbij brengt de arts een katheter in de luchtwegen via een bronchoscoop, een kijkinstrument waarmee via een dunne slang en een videocamera de luchtwegen worden onderzocht.Heel kort en op vooraf bepaalde plaatsen verwarmt de katheter de kleinere luchtwegen tot exact 65 graden Celsius. Die temperatuur zorgt voor een vermindering van de spiercontracties in het weefsel, waardoor kortademigheid verbetert.

Prof. dr. Lieven Dupont en prof. dr. Christophe Dooms, pneumologen in UZ Leuven, behandelen momenteel de eerste patiënten met de nieuwe techniek. Professor Dupont: "Astma kun je vergelijken met eczeem van de huid: het is een ontsteking in de wand van de luchtwegen. Omdat de luchtwegen sterk gespierd zijn, zorgt de ontsteking voor hevige contracties, met moeilijke ademhaling en beperking bij inspanning tot gevolg. De warmte van de bronchoscopische behandeling gaat door de wand van de luchtwegen en zorgt daar voor een afbouw van de spierlaag. Daardoor zijn de spiercontracties minder hevig."

Millimeterwerk

Traditionele astmamedicatie werkt in op de ontsteking in de luchtwegen en zorgt voor het verbreden van de luchtwegen. "Met succes, want 90 tot 95 procent van de astmapatiënten kunnen we goed behandelen met medicatie. Maar bepaalde astmapatiënten hebben opvallend sterke spiercontracties. Medicatie vermindert de ontsteking en relaxeert bij hen tijdelijk de luchtwegen, maar de spierlaag in de luchtpijp blijft even actief of wordt zelfs nog actiever. De nieuwe techniek is daarom bedoeld voor mensen met een ernstige vorm van astma die niet behandelbaar is met medicatie alleen."

De behandeling gebeurt onder algemene verdoving, zodat de behandeling comfortabel blijft voor de patiënt. "Gewoon warme lucht inademen volstaat niet: je moet exact 65 graden Celsius kunnen krijgen op die bepaalde plaatsen. Een temperatuur van 75 graden is te veel, want dan wordt het weefsel beschadigd. En 55 graden is niet efficiënt genoeg om het beoogde effect te bereiken. De pneumoloog volgt alles op een monitor via de bronchoscoop en heeft een anatomische kaart naast zich met alle vertakkingen van de luchtwegen en de plaatsen die hij moet bereiken. Het is millimeterwerk."

Prijskaartje

Bronchiale thermoplastie past men op dit moment enkel toe in een beperkt aantal longcentra in Europa. UZ Leuven is koploper van de techniek in België. Bedoeling is dat de drie sessies eenmalig zijn: het effect blijft in principe levenslang. Keerzijde is het prijskaartje. "Omdat je bij elk van de drie behandelingssessies een nieuwe katheter van 2 500 euro nodig hebt, is het een dure behandeling, die momenteel niet terugbetaald wordt. We kijken uit naar de resultaten van onze eigen patiënten op lange termijn. Studies tonen aan dat de nieuwe techniek een bescheiden maar significant resultaat geeft. Patiënten vertonen minder contracties in de luchtwegen en 32 tot 84 procent heeft minder vaak astma-opstoten. Die resultaten zijn niet zo spectaculair als met medicatie. Maar voor patiënten bij wie we zien dat de oorzaak van hun astma niet langer de ontsteking is, maar louter een hyperactieve spierlaag, is deze techniek een interessant alternatief."

Bronchiale thermoplastie, het plaatselijk opwarmen van specifieke plekken in de luchtwegen, is een totaal nieuwe manier om astmapatiënten te behandelen. Drie sessies van een uur, onder algemene verdoving: moeilijk behandelbare astmapatiënten kunnen in UZ Leuven voortaan een bronchoscopische behandeling ondergaan. Daarbij brengt de arts een katheter in de luchtwegen via een bronchoscoop, een kijkinstrument waarmee via een dunne slang en een videocamera de luchtwegen worden onderzocht.Heel kort en op vooraf bepaalde plaatsen verwarmt de katheter de kleinere luchtwegen tot exact 65 graden Celsius. Die temperatuur zorgt voor een vermindering van de spiercontracties in het weefsel, waardoor kortademigheid verbetert.Prof. dr. Lieven Dupont en prof. dr. Christophe Dooms, pneumologen in UZ Leuven, behandelen momenteel de eerste patiënten met de nieuwe techniek. Professor Dupont: "Astma kun je vergelijken met eczeem van de huid: het is een ontsteking in de wand van de luchtwegen. Omdat de luchtwegen sterk gespierd zijn, zorgt de ontsteking voor hevige contracties, met moeilijke ademhaling en beperking bij inspanning tot gevolg. De warmte van de bronchoscopische behandeling gaat door de wand van de luchtwegen en zorgt daar voor een afbouw van de spierlaag. Daardoor zijn de spiercontracties minder hevig."Traditionele astmamedicatie werkt in op de ontsteking in de luchtwegen en zorgt voor het verbreden van de luchtwegen. "Met succes, want 90 tot 95 procent van de astmapatiënten kunnen we goed behandelen met medicatie. Maar bepaalde astmapatiënten hebben opvallend sterke spiercontracties. Medicatie vermindert de ontsteking en relaxeert bij hen tijdelijk de luchtwegen, maar de spierlaag in de luchtpijp blijft even actief of wordt zelfs nog actiever. De nieuwe techniek is daarom bedoeld voor mensen met een ernstige vorm van astma die niet behandelbaar is met medicatie alleen."De behandeling gebeurt onder algemene verdoving, zodat de behandeling comfortabel blijft voor de patiënt. "Gewoon warme lucht inademen volstaat niet: je moet exact 65 graden Celsius kunnen krijgen op die bepaalde plaatsen. Een temperatuur van 75 graden is te veel, want dan wordt het weefsel beschadigd. En 55 graden is niet efficiënt genoeg om het beoogde effect te bereiken. De pneumoloog volgt alles op een monitor via de bronchoscoop en heeft een anatomische kaart naast zich met alle vertakkingen van de luchtwegen en de plaatsen die hij moet bereiken. Het is millimeterwerk."Bronchiale thermoplastie past men op dit moment enkel toe in een beperkt aantal longcentra in Europa. UZ Leuven is koploper van de techniek in België. Bedoeling is dat de drie sessies eenmalig zijn: het effect blijft in principe levenslang. Keerzijde is het prijskaartje. "Omdat je bij elk van de drie behandelingssessies een nieuwe katheter van 2 500 euro nodig hebt, is het een dure behandeling, die momenteel niet terugbetaald wordt. We kijken uit naar de resultaten van onze eigen patiënten op lange termijn. Studies tonen aan dat de nieuwe techniek een bescheiden maar significant resultaat geeft. Patiënten vertonen minder contracties in de luchtwegen en 32 tot 84 procent heeft minder vaak astma-opstoten. Die resultaten zijn niet zo spectaculair als met medicatie. Maar voor patiënten bij wie we zien dat de oorzaak van hun astma niet langer de ontsteking is, maar louter een hyperactieve spierlaag, is deze techniek een interessant alternatief."