Op de jaarvergadering van Europese cardiologen in Amsterdam is een nieuwe richtlijn voor de behandeling van hoge bloeddruk gepresenteerd.

De opvallendste wijziging is dat artsen voortaan nog slechts één bloeddruknorm hanteren: een bovendruk van maximaal 140 millimeter kwikdruk (mm Hg). Daarmee vervalt de vroegere dubbele norm van maximaal 140 mm Hg voor mensen met laag tot matig risico op hartziekte en 130 mm Hg voor hoogrisicopatiënten zoals diabetici.

De vroegere onderdruknorm van maximaal 90 (bij laag en matig risico) en 80 mm Hg (hoog risico) wordt geschrapt. Voortaan telt enkel de bovendruk (de zogeheten systolische druk, gemeten op het moment dat het hart samentrekt en bloed pompt). "Er was onvoldoende bewijs dat we levens redden door aparte normen aan te houden", zegt de Leuvense cardioloog Robert Fagard, onder wiens leiding de nieuwe richtlijn werd opgesteld.

Voortaan krijgt ook de bloeddrukmeting door patienten thuis een belangrijker plaats in hun behandeling - door het wittejaseffect is een meting bij de arts vaak kunstmatig hoog.

Op de jaarvergadering van Europese cardiologen in Amsterdam is een nieuwe richtlijn voor de behandeling van hoge bloeddruk gepresenteerd. De opvallendste wijziging is dat artsen voortaan nog slechts één bloeddruknorm hanteren: een bovendruk van maximaal 140 millimeter kwikdruk (mm Hg). Daarmee vervalt de vroegere dubbele norm van maximaal 140 mm Hg voor mensen met laag tot matig risico op hartziekte en 130 mm Hg voor hoogrisicopatiënten zoals diabetici. De vroegere onderdruknorm van maximaal 90 (bij laag en matig risico) en 80 mm Hg (hoog risico) wordt geschrapt. Voortaan telt enkel de bovendruk (de zogeheten systolische druk, gemeten op het moment dat het hart samentrekt en bloed pompt). "Er was onvoldoende bewijs dat we levens redden door aparte normen aan te houden", zegt de Leuvense cardioloog Robert Fagard, onder wiens leiding de nieuwe richtlijn werd opgesteld. Voortaan krijgt ook de bloeddrukmeting door patienten thuis een belangrijker plaats in hun behandeling - door het wittejaseffect is een meting bij de arts vaak kunstmatig hoog.