Leverschade wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen (zoals hepatitis C) die op hun beurt leiden tot de vorming van littekenweefsel op de lever. Dit kan dan weer leiden tot levercirrose. Mensen met levercirrose hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van leverkanker.

Tot voor kort konden leverspecialisten enkel met een leverbiopsie een correcte diagnose stellen. Een leverbiopsie heeft echter het nadeel dat men moet prikken in de buik en dit lichte pijn en complicaties kan veroorzaken zoals nabloedingen en een doorprikte long (hoewel dit vrij zeldzaam is in ervaren handen). Enkele jaren geleden werd de zogenaamde Fibroscan ontwikkeld. Dit is een techniek die gebaseerd is op de echografie. Een Fibroscan meet de snelheid waarmee trillingen door de lever worden verspreid en kan zo nagaan of de patiënt leverfibrose (littekenweefsel in de lever) heeft. Het nadeel van dat toestel is echter dat er geen beeld aan gekoppeld is. Men weet met andere woorden niet zeker of men wel op de juist plaats aan het meten is. Een nieuwe techniek, de zogenaamde Supersonic Shear Wave Elastografie, lost dit probleem op. Het toestel combineert geluidsgolven met een visuele controle van de meting.

Dr. Sven Francque, hepatoloog in het UZA: "Met dit toestel kunnen we een zeer goede inschatting maken van de leverstijfheid en zo voor een deel de ernst van het leverprobleem nagaan. Zo kunnen we heel wat patiënten een leverbiopsie besparen." Toch zal voor een aantal patiënten de leverbiopsie nog wel noodzakelijk zijn. De Shear Wave Elastografie laat immers wel toe om de stijfheid van het leverweefsel in te schatten, maar leert niets over de oorzaak van de leverziekte. Ook wanneer de elastografie geen éénduidig resultaat oplevert, kan een biopsie toch nog nodig zijn. We verwachten echter dat de nieuwe onderzoeksmethode toch in heel wat gevallen de leverbiopsie kan vervangen."

Leverschade wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen (zoals hepatitis C) die op hun beurt leiden tot de vorming van littekenweefsel op de lever. Dit kan dan weer leiden tot levercirrose. Mensen met levercirrose hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van leverkanker. Tot voor kort konden leverspecialisten enkel met een leverbiopsie een correcte diagnose stellen. Een leverbiopsie heeft echter het nadeel dat men moet prikken in de buik en dit lichte pijn en complicaties kan veroorzaken zoals nabloedingen en een doorprikte long (hoewel dit vrij zeldzaam is in ervaren handen). Enkele jaren geleden werd de zogenaamde Fibroscan ontwikkeld. Dit is een techniek die gebaseerd is op de echografie. Een Fibroscan meet de snelheid waarmee trillingen door de lever worden verspreid en kan zo nagaan of de patiënt leverfibrose (littekenweefsel in de lever) heeft. Het nadeel van dat toestel is echter dat er geen beeld aan gekoppeld is. Men weet met andere woorden niet zeker of men wel op de juist plaats aan het meten is. Een nieuwe techniek, de zogenaamde Supersonic Shear Wave Elastografie, lost dit probleem op. Het toestel combineert geluidsgolven met een visuele controle van de meting. Dr. Sven Francque, hepatoloog in het UZA: "Met dit toestel kunnen we een zeer goede inschatting maken van de leverstijfheid en zo voor een deel de ernst van het leverprobleem nagaan. Zo kunnen we heel wat patiënten een leverbiopsie besparen." Toch zal voor een aantal patiënten de leverbiopsie nog wel noodzakelijk zijn. De Shear Wave Elastografie laat immers wel toe om de stijfheid van het leverweefsel in te schatten, maar leert niets over de oorzaak van de leverziekte. Ook wanneer de elastografie geen éénduidig resultaat oplevert, kan een biopsie toch nog nodig zijn. We verwachten echter dat de nieuwe onderzoeksmethode toch in heel wat gevallen de leverbiopsie kan vervangen."