De etiketten op verschillende chemische producten - die uit meerdere stoffen bestaan - zoals wasmiddelen en verven werden al sinds juni 2015 in heel Europa en in een groot aantal landen wereldwijd aangepast. Bedrijven hadden nog een overgangsperiode tot 1 juni 2017. Nu mogen winkels enkel nog chemische producten verkopen met de nieuwe etiketten. De milieu-inspectie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de volgende maanden toezien op de naleving in de winkels.

'De Belgische chemische industrie heeft de overgang naar de nieuwe pictogrammen succesvol afgerond en is blij dat de symbolen wereldwijd geharmoniseerd zijn', zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia.

Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten zoals (vaat)was- en schoonmaakmiddelen, bleekwater, ontstoppers, verven en doe-het-zelfproducten. Bij de helft ervan zijn kleine kinderen betrokken. Zo kreeg het Antigifcentrum in 2016 in totaal 11.769 oproepen in verband met huishoudproducten, waarvan 5960 voor kinderen.

Veiligheidsaanbevelingen zijn belangrijk

De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor ongevallen. Om het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten te doen dalen, voert de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een campagne Symbolen herkennen kan levens redden in samenwerking met het Antigifcentrum. Op www.gevaarsymbolen.be staan de nieuwe symbolen en hun betekenis. Naast praktische tips om ongevallen met chemische producten te voorkomen, kunt u er ook de campagnefilmpjes bekijken.

Bron: federale overheidsdienst olksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

  • Om ongevallen te voorkomen lees het etiket vóór het gebruik en volg de gebruiksaanwijzing.
  • Berg gevaarlijke producten op waar kinderen niet bij kunnen (op hoogte of achter slot).
  • Hou kinderen uit de buurt bij gebruik van chemische huishoudproducten.
  • Laat nooit een bodempje detergent of bleekwater staan in een beker of een glas.
  • Bewaar producten steeds in hun originele verpakking. Producten die overgegoten werden, zijn al te vaak een oorzaak van ongevallen.

Bron: federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De etiketten op verschillende chemische producten - die uit meerdere stoffen bestaan - zoals wasmiddelen en verven werden al sinds juni 2015 in heel Europa en in een groot aantal landen wereldwijd aangepast. Bedrijven hadden nog een overgangsperiode tot 1 juni 2017. Nu mogen winkels enkel nog chemische producten verkopen met de nieuwe etiketten. De milieu-inspectie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de volgende maanden toezien op de naleving in de winkels. 'De Belgische chemische industrie heeft de overgang naar de nieuwe pictogrammen succesvol afgerond en is blij dat de symbolen wereldwijd geharmoniseerd zijn', zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia.Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten zoals (vaat)was- en schoonmaakmiddelen, bleekwater, ontstoppers, verven en doe-het-zelfproducten. Bij de helft ervan zijn kleine kinderen betrokken. Zo kreeg het Antigifcentrum in 2016 in totaal 11.769 oproepen in verband met huishoudproducten, waarvan 5960 voor kinderen.De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor ongevallen. Om het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten te doen dalen, voert de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een campagne Symbolen herkennen kan levens redden in samenwerking met het Antigifcentrum. Op www.gevaarsymbolen.be staan de nieuwe symbolen en hun betekenis. Naast praktische tips om ongevallen met chemische producten te voorkomen, kunt u er ook de campagnefilmpjes bekijken.Bron: federale overheidsdienst olksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu