De staatshervorming heeft belangrijke bevoegdheden op vlak van welzijn en zorg naar Vlaanderen overgeheveld. Stap voor stap zullen die nu in een nieuw Vlaams model worden geïntegreerd.

De conceptnota Vlaamse sociale bescherming legde reeds de krijtlijnen hiervoor vast. Het decreet Vlaamse sociale bescherming vormt nu de wettelijke basis voor de uitvoering ervan. Er komt een Vlaamse verplichte verzekering voor zorg met verschillende pijlers. Die is gekoppeld aan de premie van 50 euro per jaar en bouwt zo verder op de Vlaamse zorgverzekering. Tegenover de premie die jaarlijks wordt betaald, staan rechten op tegemoetkomingen en financieringen die zorg betaalbaar maken voor iedereen in Vlaanderen.

Eerste fase

In een eerste fase, waarvoor nu de decretale basis werd vastgelegd, worden al de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap opgenomen.

  • De Vlaamse zorgverzekering biedt de zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Bij opname in het woonzorgcentrum (WZC) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan men vrij besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.
  • Het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap (BOB) is een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming die vanaf eind 2016 gefaseerd zal ingaan. Deze zal een maandelijks, forfaitair bedrag (300 euro) bieden, aan personen met een erkende handicap (aanvraag voor 65 jaar) en een vastgestelde ondersteuningsnood. De eerste groep die een BOB ontvangt zijn volwassenen die sinds 2014 wachten op handicapspecifieke zorg.
  • De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) kan men ontvangen vanaf 65 jaar omwille van een verminderde graad van zelfredzaamheid. Dit was tot voor kort een federale bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2017 zal Vlaanderen deze tegemoetkoming overnemen. Het decreet koppelt de tegemoetkoming aan de premie voor de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkoming vergoedt de meerkost die de persoon ondervindt wegens zijn verminderde zelfredzaamheid. Zij biedt maandelijks een forfaitair bedrag dat varieert volgens vijf categorieën van zorgzwaarte. De tegemoetkoming is inkomensgerelateerd.

Eén dossier

De zorgkassen die de zorgverzekering uitvoeren, zullen vanaf 2017 ook de THAB uitbetalen. Op die manier zal er maar één dossier zijn. De burger zal zelf rechtstreeks een aanvraag kunnen doen. Uiteraard kan hij ook terecht bij zijn zorgkas. Maar ook een sociale dienst (een OCMW, sociale dienst van de gemeente, Sociaal Huis of dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) zal kunnen helpen bij de aanvraag, zoals dit nu reeds mogelijk is.

De staatshervorming heeft belangrijke bevoegdheden op vlak van welzijn en zorg naar Vlaanderen overgeheveld. Stap voor stap zullen die nu in een nieuw Vlaams model worden geïntegreerd.De conceptnota Vlaamse sociale bescherming legde reeds de krijtlijnen hiervoor vast. Het decreet Vlaamse sociale bescherming vormt nu de wettelijke basis voor de uitvoering ervan. Er komt een Vlaamse verplichte verzekering voor zorg met verschillende pijlers. Die is gekoppeld aan de premie van 50 euro per jaar en bouwt zo verder op de Vlaamse zorgverzekering. Tegenover de premie die jaarlijks wordt betaald, staan rechten op tegemoetkomingen en financieringen die zorg betaalbaar maken voor iedereen in Vlaanderen.In een eerste fase, waarvoor nu de decretale basis werd vastgelegd, worden al de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap opgenomen.De zorgkassen die de zorgverzekering uitvoeren, zullen vanaf 2017 ook de THAB uitbetalen. Op die manier zal er maar één dossier zijn. De burger zal zelf rechtstreeks een aanvraag kunnen doen. Uiteraard kan hij ook terecht bij zijn zorgkas. Maar ook een sociale dienst (een OCMW, sociale dienst van de gemeente, Sociaal Huis of dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) zal kunnen helpen bij de aanvraag, zoals dit nu reeds mogelijk is.