Meestal kan een patiënt die een serologische status wil weten (bijv. wil weten of hij antilichamen tegen een bepaalde ziektekiem heeft) maar niet voldoet aan de criteria voor terugbetaling, deze test laten uitvoeren. Hij moet er dan wel zelf voor betalen.

"Met dit KB verbiedt de overheid de test uit te voeren als de patiënt niet aan de criteria voldoet", stelt BVAS. "Dit betekent ook dat een werkgever (zoals bv. de MIVB) die zijn personeel wil testen of een burger die om welke reden dan ook zijn statuut wil kennen, dit niet zal mogen doen. De reden voor dit verbod is het risico op een tekort. Dit risico mag dan al zeer reëel zijn voor PCR-testen, voor de serologie daarentegen is het onbestaande. Het gaat dus om een louter politieke beslissing", voegt BVAS eraan toe.

Voor de burger blijven er dan twee mogelijkheden over volgens de Vereniging van Artsensyndicaten:

  • liegen tegen zijn arts om aan de criteria te voldoen;
  • zich laten screenen in buurlanden waar het wel kan, zoals Duitsland of Luxemburg.

"BVAS vraagt dat de overheid toestaat dat serologische testen beschikbaar worden voor het grote publiek of deze testen nu worden vergoed voor personen die binnen de terugbetalingscriteria vallen, dan wel of ze worden uitgevoerd op kosten van de aanvrager als die niet aan de criteria voldoet. Zolang er geen tekort dreigt, hebben de Belgen het recht om hun serologische status te kennen", aldus dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS.

Meestal kan een patiënt die een serologische status wil weten (bijv. wil weten of hij antilichamen tegen een bepaalde ziektekiem heeft) maar niet voldoet aan de criteria voor terugbetaling, deze test laten uitvoeren. Hij moet er dan wel zelf voor betalen."Met dit KB verbiedt de overheid de test uit te voeren als de patiënt niet aan de criteria voldoet", stelt BVAS. "Dit betekent ook dat een werkgever (zoals bv. de MIVB) die zijn personeel wil testen of een burger die om welke reden dan ook zijn statuut wil kennen, dit niet zal mogen doen. De reden voor dit verbod is het risico op een tekort. Dit risico mag dan al zeer reëel zijn voor PCR-testen, voor de serologie daarentegen is het onbestaande. Het gaat dus om een louter politieke beslissing", voegt BVAS eraan toe.Voor de burger blijven er dan twee mogelijkheden over volgens de Vereniging van Artsensyndicaten:"BVAS vraagt dat de overheid toestaat dat serologische testen beschikbaar worden voor het grote publiek of deze testen nu worden vergoed voor personen die binnen de terugbetalingscriteria vallen, dan wel of ze worden uitgevoerd op kosten van de aanvrager als die niet aan de criteria voldoet. Zolang er geen tekort dreigt, hebben de Belgen het recht om hun serologische status te kennen", aldus dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS.