De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) maande de artsen deze week nog tot spoed. Er is twee jaar aan vaststelling van de kwaliteitseisen gewerkt.

Artsen en klinieken moeten volgens de nieuwe eisen voortaan medische complicaties bij operaties en sterftecijfers openbaar maken. Daarbij mogen alleen nog speciaal opgeleide plastisch chirurgen operaties uitvoeren. Ze moeten bovendien voldoende ervaring hebben in de specifieke ingrepen die op de planning staan. Iemand die veel neuscorrecties doet, mag dus niet automatisch ook borstcorrecties uitvoeren.

Als zich bij klinieken extreem dikke patiënten melden, moet de arts onderzoeken of het niet veiliger is de klant door te sturen naar een ziekenhuis. Als zich bij de operatie complicaties voordoen, is daar immers meer noodhulp voorhanden. Daarbij moeten patiënten van tevoren worden gescreend of ze reden hebben een cosmetische ingreep te ondergaan. "Sommige mensen kun je veertig keer opereren, en dan zijn ze nog niet gelukkig met hun lichaam", zegt Hans Pieter van Not, die de normen voor de vereniging heeft opgesteld. "Soms ligt daar een syndroom aan ten grondslag."

Het aantal privéklinieken is de afgelopen jaren enorm gegroeid.

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) maande de artsen deze week nog tot spoed. Er is twee jaar aan vaststelling van de kwaliteitseisen gewerkt. Artsen en klinieken moeten volgens de nieuwe eisen voortaan medische complicaties bij operaties en sterftecijfers openbaar maken. Daarbij mogen alleen nog speciaal opgeleide plastisch chirurgen operaties uitvoeren. Ze moeten bovendien voldoende ervaring hebben in de specifieke ingrepen die op de planning staan. Iemand die veel neuscorrecties doet, mag dus niet automatisch ook borstcorrecties uitvoeren. Als zich bij klinieken extreem dikke patiënten melden, moet de arts onderzoeken of het niet veiliger is de klant door te sturen naar een ziekenhuis. Als zich bij de operatie complicaties voordoen, is daar immers meer noodhulp voorhanden. Daarbij moeten patiënten van tevoren worden gescreend of ze reden hebben een cosmetische ingreep te ondergaan. "Sommige mensen kun je veertig keer opereren, en dan zijn ze nog niet gelukkig met hun lichaam", zegt Hans Pieter van Not, die de normen voor de vereniging heeft opgesteld. "Soms ligt daar een syndroom aan ten grondslag." Het aantal privéklinieken is de afgelopen jaren enorm gegroeid.