"De huidige lichaamsmatentabellen dateren nog van 1990, toen alles nog manueel werd opgemeten", aldus dr. Mandy Ghyselinck van de HoGent. "Een generatie later zijn de mensen veranderd: gemiddeld zijn ze groter en zwaarder geworden."

Tussen mei en december meet de onderzoeksgroep van de opleiding modetechnologie 5.000 Belgen uit verschillende bevolkingsgroepen met een 3D-scanner. "Die scanner projecteert gestructureerd wit licht op het lichaam en maakt daarvan een foto. Een meting duurt maximaal twee seconden, waardoor afwijkingen door bewegingen van de meetpersoon zo goed als uitgesloten zijn. Dankzij het 3D-beeld kan er ook rekening gehouden worden met de lichaamsvorm."

Op basis van die metingen worden nieuwe tabellen opgesteld met lichaamsmaten. "Het project is in eerste instantie gericht naar de confectiesector, maar de ontwikkelde lichaamsmatentabellen en lichaamscategorieën zullen bruikbaar zijn voor iedereen die producten ontwikkelt voor de meest diverse toepassingen, zoals voor auto's, meubels, orthopedische toepassingen, enzovoort."

De selectie van meetpersonen moet de hele Belgische populatie weergeven: er worden ongeveer 2.800 personen uit het Vlaams gewest, 1.600 personen uit het Waals gewest en 500 personen uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest gekozen. Bij de selectie worden ook tien leeftijdscategorieën bepaald en dat voor zowel mannen als vrouwen.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.smartfit.be.

"De huidige lichaamsmatentabellen dateren nog van 1990, toen alles nog manueel werd opgemeten", aldus dr. Mandy Ghyselinck van de HoGent. "Een generatie later zijn de mensen veranderd: gemiddeld zijn ze groter en zwaarder geworden."Tussen mei en december meet de onderzoeksgroep van de opleiding modetechnologie 5.000 Belgen uit verschillende bevolkingsgroepen met een 3D-scanner. "Die scanner projecteert gestructureerd wit licht op het lichaam en maakt daarvan een foto. Een meting duurt maximaal twee seconden, waardoor afwijkingen door bewegingen van de meetpersoon zo goed als uitgesloten zijn. Dankzij het 3D-beeld kan er ook rekening gehouden worden met de lichaamsvorm."Op basis van die metingen worden nieuwe tabellen opgesteld met lichaamsmaten. "Het project is in eerste instantie gericht naar de confectiesector, maar de ontwikkelde lichaamsmatentabellen en lichaamscategorieën zullen bruikbaar zijn voor iedereen die producten ontwikkelt voor de meest diverse toepassingen, zoals voor auto's, meubels, orthopedische toepassingen, enzovoort."De selectie van meetpersonen moet de hele Belgische populatie weergeven: er worden ongeveer 2.800 personen uit het Vlaams gewest, 1.600 personen uit het Waals gewest en 500 personen uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest gekozen. Bij de selectie worden ook tien leeftijdscategorieën bepaald en dat voor zowel mannen als vrouwen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.smartfit.be.