Bedoeling van de invoering van dit nieuwe beroep is de toegang tot preventieve, kwaliteitsvolle mond- en tandzorg te verbeteren en de tandartsen een ondersteuning te bieden door een voldoende gekwalificeerde zorgbeoefenaar.

Tot nog toe konden tandartsen geen handelingen inzake tandheelkunde delegeren of toevertrouwen. Dit nieuw paramedisch beroep zal de tandartsen en de artsen dus bijstaan in het bevorderen van de mondgezondheid. Een mondhygiënist zal autonome prestaties kunnen uitvoeren in het kader van de preventieve mondgezonheidszorg, maar ook technische prestaties op voorschrift van een tandarts of arts-specialist en handelingen die hem/haar door de (tand)arts worden toevertrouwd.

Er zijn nog geen erkende beroepsbeoefenaars in België. De eerste lichting gediplomeerden wordt verwacht in juni 2019. De beroepsbeoefenaar zal kunnen werken in de praktijk van een tandarts, maar ook in de ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met een beperking, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg,...

De mondhygiënist voegt zich bij de lijst van de 11 paramedische beroepen die reeds erkend waren in België, met name: de audioloog-audicien, bandagist-orthesist-prothesist, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratorium technoloog, orthoptist, podoloog, technoloog medische beeldvorming en ambulancier medisch-sanitair vervoer.

Bedoeling van de invoering van dit nieuwe beroep is de toegang tot preventieve, kwaliteitsvolle mond- en tandzorg te verbeteren en de tandartsen een ondersteuning te bieden door een voldoende gekwalificeerde zorgbeoefenaar.Tot nog toe konden tandartsen geen handelingen inzake tandheelkunde delegeren of toevertrouwen. Dit nieuw paramedisch beroep zal de tandartsen en de artsen dus bijstaan in het bevorderen van de mondgezondheid. Een mondhygiënist zal autonome prestaties kunnen uitvoeren in het kader van de preventieve mondgezonheidszorg, maar ook technische prestaties op voorschrift van een tandarts of arts-specialist en handelingen die hem/haar door de (tand)arts worden toevertrouwd.Er zijn nog geen erkende beroepsbeoefenaars in België. De eerste lichting gediplomeerden wordt verwacht in juni 2019. De beroepsbeoefenaar zal kunnen werken in de praktijk van een tandarts, maar ook in de ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met een beperking, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg,...De mondhygiënist voegt zich bij de lijst van de 11 paramedische beroepen die reeds erkend waren in België, met name: de audioloog-audicien, bandagist-orthesist-prothesist, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratorium technoloog, orthoptist, podoloog, technoloog medische beeldvorming en ambulancier medisch-sanitair vervoer.