Waar staat de Nutri-Score nu precies voor? Wat kan ik doen om een burn-out te voorkomen? Welke samenwerkingsinitiatieven bestaan er voor chronische patiënten in mijn regio? Hoe bereik ik het Antigifcentrum? Het zijn enkele van de vragen waar Mijngezondheid nu ook een antwoord op biedt.

In het totaal heeft het portaal er vijf nieuwigheden bij gekregen sinds de vorige update in maart 2019.

  • U vindt er heldere informatie over de Nutri-Score, het voedingslabel dat consumenten helpt om gezondere voeding te kiezen.
  • Er is een volledig nieuw luik toegevoegd over werk en gezondheid waar mensen nuttige tips terugvinden, bijvoorbeeld om een burn-out of andere stressgerelateerde problemen te voorkomen.
  • Patiënten met een chronische ziekte kunnen terugvinden welke samenwerkingsinitiatieven er voor hen lopen in hun regio.
  • Het portaal wijst mensen de weg naar betrouwbare informatie over zeldzame ziekten.
  • Tot slot is een lijst toegevoegd met nuttige contacten in de gezondheidszorg.

Laagdrempelige toegangspoort

De overheid wil de drempel naar het portaal zo laag mogelijk maken voor. Zo is ze sinds vorige week in het bezit van de domeinnaam www.mijngezondheid.be, naast de oorspronkelijke domeinnaam www.mijngezondheid.belgie.be. Wie het korte webadres intikt, belandt nu ook op het portaal.

Daarnaast verwijzen steeds meer partners op hun website naar Mijngezondheid als overkoepelend portaal voor alle informatie over gezondheid. Minister De Block juicht die evolutie toe. "Er worden heel veel verschillende initiatieven gelanceerd rond gezondheid. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar het maakt het tezelfdertijd lastig om het overzicht te bewaren. Als burgers Mijngezondheid kennen, hebben ze meteen toegang tot al die verschillende initiatieven."

Waar staat de Nutri-Score nu precies voor? Wat kan ik doen om een burn-out te voorkomen? Welke samenwerkingsinitiatieven bestaan er voor chronische patiënten in mijn regio? Hoe bereik ik het Antigifcentrum? Het zijn enkele van de vragen waar Mijngezondheid nu ook een antwoord op biedt.In het totaal heeft het portaal er vijf nieuwigheden bij gekregen sinds de vorige update in maart 2019.De overheid wil de drempel naar het portaal zo laag mogelijk maken voor. Zo is ze sinds vorige week in het bezit van de domeinnaam www.mijngezondheid.be, naast de oorspronkelijke domeinnaam www.mijngezondheid.belgie.be. Wie het korte webadres intikt, belandt nu ook op het portaal. Daarnaast verwijzen steeds meer partners op hun website naar Mijngezondheid als overkoepelend portaal voor alle informatie over gezondheid. Minister De Block juicht die evolutie toe. "Er worden heel veel verschillende initiatieven gelanceerd rond gezondheid. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar het maakt het tezelfdertijd lastig om het overzicht te bewaren. Als burgers Mijngezondheid kennen, hebben ze meteen toegang tot al die verschillende initiatieven."