Hemochromatose is een aandoening die het gevolg is van een toxische ijzerstapeling in de vitale organen. IJzerovermaat leidt tot beschadigingen van organen, maar kan worden bestreden met therapeutische aderlatingen, legt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in haar mededeling uit. De HGR voerde "een grondige review" van de wetenschappelijke literatuur uit om na te gaan of het bloed dat bij zulke aderlatingen afgetapt wordt, gebruikt kan worden voor transfusies.

De Gezondheidsraad "is van oordeel dat asymptomatische dragers (mensen die wel drager zijn van de ziekte, maar geen ziektetekens vertonen) bloed kunnen geven volgens de gebruikelijke voorwaarden". Maar volgens de raad is meer onderzoek nodig naar de geschiktheid van het bloed afkomstig van patiënten met de symptomen van de ziekte. De HGR schat het aantal patiënten met symptomatische ijzeroverbelasting in België op 1.500.

Op dit moment worden patiënten met ijzeroverbelasting geweigerd

Veel bloeddonoren weten vandaag niet of ze drager zijn van de genmutatie, zegt het Rode Kruis gevraagd naar een reactie. Zodra iemand de symptomen vertoont, wordt hij of zij levenslang als donor geweigerd. Toch is er geen bewijs dat dit bloed niet veilig zou zijn, zei gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove aan Belga. Hij heeft op het eerste gezicht de indruk dat de conclusie van de HGR "niet consistent" is met de aangehaalde wetenschappelijke evidentie.

Wetsvoorstellen

N-VA-senator en arts Louis Ide reageert met onbegrip op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Eén expert heeft zich van het advies gedistantieerd en een aantal belangrijke studies ontbreekt op de lijst van referenties, beweert hij.
Ide zegt dat hij als arts aderlatingen uitvoert bij hemochromatosepatiënten en het steeds vreselijk vindt dat hij het bloed moet weggieten, in tegenstelling tot in Frankrijk waar hun bloed wel voor donatie in aanmerking komt.
Hij wijst er ook op dat heel wat bloeddonoren niet weten dat ze aan hemochromatose leiden omdat de bloeddonatie voor hen juist een behandeling is.
Ide zelf, Marleen Temmerman en Jurgen Ceder, zelf een hemochromatose-patiënt, hebben in de senaat wetsvoorstellen ingediend om patiënten met hemochromatose toe te laten als bloeddonor. De commissie
Sociale Zaken wil over de problematiek hoorzittingen organiseren. Ide nodigt de HGR dan ook uit om bij die gelegenheid uitleg te komen geven over haar advies.


Hemochromatose is een aandoening die het gevolg is van een toxische ijzerstapeling in de vitale organen. IJzerovermaat leidt tot beschadigingen van organen, maar kan worden bestreden met therapeutische aderlatingen, legt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in haar mededeling uit. De HGR voerde "een grondige review" van de wetenschappelijke literatuur uit om na te gaan of het bloed dat bij zulke aderlatingen afgetapt wordt, gebruikt kan worden voor transfusies. De Gezondheidsraad "is van oordeel dat asymptomatische dragers (mensen die wel drager zijn van de ziekte, maar geen ziektetekens vertonen) bloed kunnen geven volgens de gebruikelijke voorwaarden". Maar volgens de raad is meer onderzoek nodig naar de geschiktheid van het bloed afkomstig van patiënten met de symptomen van de ziekte. De HGR schat het aantal patiënten met symptomatische ijzeroverbelasting in België op 1.500. Veel bloeddonoren weten vandaag niet of ze drager zijn van de genmutatie, zegt het Rode Kruis gevraagd naar een reactie. Zodra iemand de symptomen vertoont, wordt hij of zij levenslang als donor geweigerd. Toch is er geen bewijs dat dit bloed niet veilig zou zijn, zei gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove aan Belga. Hij heeft op het eerste gezicht de indruk dat de conclusie van de HGR "niet consistent" is met de aangehaalde wetenschappelijke evidentie.N-VA-senator en arts Louis Ide reageert met onbegrip op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Eén expert heeft zich van het advies gedistantieerd en een aantal belangrijke studies ontbreekt op de lijst van referenties, beweert hij. Ide zegt dat hij als arts aderlatingen uitvoert bij hemochromatosepatiënten en het steeds vreselijk vindt dat hij het bloed moet weggieten, in tegenstelling tot in Frankrijk waar hun bloed wel voor donatie in aanmerking komt. Hij wijst er ook op dat heel wat bloeddonoren niet weten dat ze aan hemochromatose leiden omdat de bloeddonatie voor hen juist een behandeling is. Ide zelf, Marleen Temmerman en Jurgen Ceder, zelf een hemochromatose-patiënt, hebben in de senaat wetsvoorstellen ingediend om patiënten met hemochromatose toe te laten als bloeddonor. De commissie Sociale Zaken wil over de problematiek hoorzittingen organiseren. Ide nodigt de HGR dan ook uit om bij die gelegenheid uitleg te komen geven over haar advies.