Tandzorg wordt vaak op de lange baan geschoven. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat 1 op de 2 Belgen niet jaarlijks naar de tandarts. Financiële motieven spelen in dat uitstelgedrag een belangrijke rol. Uit een bevraging van de Christelijke Mutualiteiten kreeg de betaalbaarheid van een consultatie bij de tandarts de op één na slechtste beoordeling. Bovendien blijkt uit cijfers van Test Aankoop dat meer dan 70% van de patiënten van mening is dat zijn of haar tandarts onvoldoende informatie geeft over de bedragen die worden aangerekend.

Patiënt blijft in het ongewisse

Dat de rekening bij de tandarts hoog kan oplopen, heeft vele redenen. De patiënt kan eerst en vooral niet voor alle prestaties van terugbetaling genieten en zelfs als er wel tussenkomst is van de mutualiteit, dan nog gelden soms arbitraire leeftijdsbeperkingen.

Ook het lage percentage tandartsen dat de officiële tarieven voor de terugbetaalde prestaties toepast, doet de factuur oplopen. Om patiënten te beschermen tegen hogere kosten, maken de tandartsen en de ziekenfondsen immers prijsafspraken. Een geconventioneerde tandarts leeft die officiële tarieven na, een gedeeltelijk geconventioneerde tandarts doet dat enkel op bepaalde tijdstippen. Het naleven van de officiële tarieven wil niet zeggen dat de tandzorg daardoor kosteloos is voor de patiënt. Voor de meeste prestaties zal een remgeld gelden. Een niet-geconventioneerde arts hanteert eigen tarieven, waarbij de patiënt vaak heel wat meer zal moeten opleggen dan het remgeld..

Bij de algemeen tandheelkundigen past zo'n 48 % in principe steeds de conventionele tarieven toe, 16 % doet dat op bepaalde tijdstippen, de rest doet het niet . Bij de parodontologen en de orthodontisten zijn de niet-geconventioneerde artsen helaas ruim in de meerderheid (respectievelijk zo'n 3/4 en 4/5).

Volgens een recente Test Aankoop-enquête bij 1 700 mensen weet bovendien slechts 39 % van de tandartsbezoekers of zijn tandarts al dan niet geconventioneerd is.

Supplemententeller

Test Aankoop ontwikkelde een supplemententeller op zijn website. Via die onlinemodule komt de tandartsbezoeker te weten of hij bij zijn consultatie een supplement heeft moeten betalen en wordt het duidelijk welke prestaties de tandarts heeft aangerekend door de prestatiescodes op het getuigschrift weer te geven in begrijpbare taal. Daartoe moeten enkele gegevens van het getuigschrift voor verstrekte hulp, dat de tandarts na de raadpleging meegeeft, in de module worden ingegeven.

Tandzorg wordt vaak op de lange baan geschoven. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat 1 op de 2 Belgen niet jaarlijks naar de tandarts. Financiële motieven spelen in dat uitstelgedrag een belangrijke rol. Uit een bevraging van de Christelijke Mutualiteiten kreeg de betaalbaarheid van een consultatie bij de tandarts de op één na slechtste beoordeling. Bovendien blijkt uit cijfers van Test Aankoop dat meer dan 70% van de patiënten van mening is dat zijn of haar tandarts onvoldoende informatie geeft over de bedragen die worden aangerekend. Dat de rekening bij de tandarts hoog kan oplopen, heeft vele redenen. De patiënt kan eerst en vooral niet voor alle prestaties van terugbetaling genieten en zelfs als er wel tussenkomst is van de mutualiteit, dan nog gelden soms arbitraire leeftijdsbeperkingen.Ook het lage percentage tandartsen dat de officiële tarieven voor de terugbetaalde prestaties toepast, doet de factuur oplopen. Om patiënten te beschermen tegen hogere kosten, maken de tandartsen en de ziekenfondsen immers prijsafspraken. Een geconventioneerde tandarts leeft die officiële tarieven na, een gedeeltelijk geconventioneerde tandarts doet dat enkel op bepaalde tijdstippen. Het naleven van de officiële tarieven wil niet zeggen dat de tandzorg daardoor kosteloos is voor de patiënt. Voor de meeste prestaties zal een remgeld gelden. Een niet-geconventioneerde arts hanteert eigen tarieven, waarbij de patiënt vaak heel wat meer zal moeten opleggen dan het remgeld.. Bij de algemeen tandheelkundigen past zo'n 48 % in principe steeds de conventionele tarieven toe, 16 % doet dat op bepaalde tijdstippen, de rest doet het niet . Bij de parodontologen en de orthodontisten zijn de niet-geconventioneerde artsen helaas ruim in de meerderheid (respectievelijk zo'n 3/4 en 4/5).Volgens een recente Test Aankoop-enquête bij 1 700 mensen weet bovendien slechts 39 % van de tandartsbezoekers of zijn tandarts al dan niet geconventioneerd is.Test Aankoop ontwikkelde een supplemententeller op zijn website. Via die onlinemodule komt de tandartsbezoeker te weten of hij bij zijn consultatie een supplement heeft moeten betalen en wordt het duidelijk welke prestaties de tandarts heeft aangerekend door de prestatiescodes op het getuigschrift weer te geven in begrijpbare taal. Daartoe moeten enkele gegevens van het getuigschrift voor verstrekte hulp, dat de tandarts na de raadpleging meegeeft, in de module worden ingegeven.