Elk jaar wordt op 4 februari de Wereldkankerdag georganiseerd, een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC). Op deze bewustwordingsdag vestigen patiëntenverenigingen, onderzoekers, behandelingscentra en andere zorgpartners wereldwijd de aandacht op de preventie, de opsporing en de behandeling van kanker. pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, grijpt deze gelegenheid aan om de voortrekkersrol van België in het onderzoek naar nieuwe, hoopgevende therapieën voor kankerpatiënten in de schijnwerpers te zetten.

België: draaischijf in de ontwikkeling van nieuwe kankermedicatie

Momenteel lopen in België niet minder dan 513 klinische studies naar nieuwe kankergeneesmiddelen. Dit is één op drie van alle klinische studies in ons land! Hiermee bevestigt de Belgische wetenschappelijke gemeenschap niet alleen haar status als wereldspeler op het vlak van klinisch onderzoek. Het betekent in de eerste plaats ook dat Belgische patiënten versneld en kostenloos toegang hebben tot nieuwe therapieën: sinds 2008 zijn ruim 228.000 patiënten opgenomen geweest in een klinische studie voor kanker in België. Het nieuwe geneesmiddel in ontwikkeling kan de laatste hoop zijn voor patiënten om hun levensduur te verlengen, hun levenskwaliteit te verbeteren of zelfs hun leven te redden.

2014 : 15 kankergeneesmiddelen goedgekeurd voor terugbetaling

Overigens werden in België in 2014 15 dossiers van kankergeneesmiddelen goedgekeurd voor terugbetaling. Daarbij gaat het om volledig nieuwe geneesmiddelen, of om een uitbreiding van indicaties. Voor drie andere dossiers die in 2014 werden ingediend, loopt de procedure nog.
De wetenschappelijke erkenning voor het kankeronderzoek bleef ook niet uit in 2014. In september 2014 werd de jaarlijkse Galenusprijs voor meest betekenisvol geneesmiddel voor humaan gebruik uitgereikt aan een doelgerichte therapie die een monoklonaal antilichaam en krachtige chemotherapie combineert voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van borstkanker.

2015 : een jaar van hoop

Naar alle verwachting zal het Europees Geneesmiddelen Agentschap in de loop van 2015 haar goedkeuring geven voor het op de markt brengen van enkele nieuwe beloftevolle therapieën. Zo wordt verder onderzoek gevoerd naar chemotherapie, waarbij beoogd wordt de snel vermenigvuldigende kankercellen te vernietigen. Met behulp van immunotherapie worden onze natuurlijke afweercellen gestimuleerd om tumorcellen uit te schakelen. Doelgerichte therapie is erop gericht de receptoren van tumorcellen te blokkeren, waardoor deze teniet gaan. En er wordt volop gezocht naar mutaties in het DNA van de patiënt teneinde steeds gerichtere biologische behandelingen te ontwikkelen.

Elk jaar wordt op 4 februari de Wereldkankerdag georganiseerd, een initiatief van de Union for International Cancer Control (UICC). Op deze bewustwordingsdag vestigen patiëntenverenigingen, onderzoekers, behandelingscentra en andere zorgpartners wereldwijd de aandacht op de preventie, de opsporing en de behandeling van kanker. pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, grijpt deze gelegenheid aan om de voortrekkersrol van België in het onderzoek naar nieuwe, hoopgevende therapieën voor kankerpatiënten in de schijnwerpers te zetten.Momenteel lopen in België niet minder dan 513 klinische studies naar nieuwe kankergeneesmiddelen. Dit is één op drie van alle klinische studies in ons land! Hiermee bevestigt de Belgische wetenschappelijke gemeenschap niet alleen haar status als wereldspeler op het vlak van klinisch onderzoek. Het betekent in de eerste plaats ook dat Belgische patiënten versneld en kostenloos toegang hebben tot nieuwe therapieën: sinds 2008 zijn ruim 228.000 patiënten opgenomen geweest in een klinische studie voor kanker in België. Het nieuwe geneesmiddel in ontwikkeling kan de laatste hoop zijn voor patiënten om hun levensduur te verlengen, hun levenskwaliteit te verbeteren of zelfs hun leven te redden.Overigens werden in België in 2014 15 dossiers van kankergeneesmiddelen goedgekeurd voor terugbetaling. Daarbij gaat het om volledig nieuwe geneesmiddelen, of om een uitbreiding van indicaties. Voor drie andere dossiers die in 2014 werden ingediend, loopt de procedure nog. De wetenschappelijke erkenning voor het kankeronderzoek bleef ook niet uit in 2014. In september 2014 werd de jaarlijkse Galenusprijs voor meest betekenisvol geneesmiddel voor humaan gebruik uitgereikt aan een doelgerichte therapie die een monoklonaal antilichaam en krachtige chemotherapie combineert voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van borstkanker.Naar alle verwachting zal het Europees Geneesmiddelen Agentschap in de loop van 2015 haar goedkeuring geven voor het op de markt brengen van enkele nieuwe beloftevolle therapieën. Zo wordt verder onderzoek gevoerd naar chemotherapie, waarbij beoogd wordt de snel vermenigvuldigende kankercellen te vernietigen. Met behulp van immunotherapie worden onze natuurlijke afweercellen gestimuleerd om tumorcellen uit te schakelen. Doelgerichte therapie is erop gericht de receptoren van tumorcellen te blokkeren, waardoor deze teniet gaan. En er wordt volop gezocht naar mutaties in het DNA van de patiënt teneinde steeds gerichtere biologische behandelingen te ontwikkelen.