Tal van families hebben een stamboom, die toont waar hun afkomst zich situeert en hoe bloedlijnen eeuwen teruggaan. Een medische stamboom kan je daarmee vergelijken, al is die eerder beperkt in de tijd. Zo'n medische pedigree opstellen is in volle opmars, nu de wetenschap een almaar groter spectrum aan ziekten met zekerheid aan de aanwezigheid van erfelijke genen kan koppelen. Sinds kort zijn in ons land genetische consulenten aan de slag, die samenwerken met genetische centra. Hun raadpleging stroomt vol.
...