België telt vandaag 630.048 personen met een handicap erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. In 2013 behandelde de FOD 295.727 aanvragen. Dit zijn aanvragen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of attest.

Pilootproject: digitaal doorsturen van gegevens uit de patiëntendossiers

Bij de erkenning van een persoon met een handicap hoort ook een medische evaluatie. In 2013 vroeg de FOD Sociale Zekerheid voor 163.749 aanvragen informatie op bij de huisarts en dit via een papieren formulier. "Een pilootproject met 19 huisartsen liep eind januari ten einde waarbij zij een samenvatting van hun patiëntendossier via de eHealth box digitaal aan de evaluerende artsen van de FOD konden bezorgen. Hierbij is een eHealth-certificaat nodig om de gegevens te beveiligen. Het pilootproject was een succes en opnieuw een duidelijke vooruitgang in de informatisering van de gezondheidszorg.", legt Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, uit.

Uitbreiding naar andere huisartsen

Sinds 1 februari werd het gebruik van de eHealth box veralgemeend en kunnen huisartsen dus digitaal medische informatie aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen. Uit het pilootproject bleek wel dat dit enkel mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de software van de huisarts de connectie met de eHealth box mogelijk maken, moet de arts het elektronisch patiëntendossier goed bijhouden zodat de samenvatting ervan (SUMEHR) voldoende gegevens bevat en moet hij beschikken over een eHealth certificaat. "Een goede informatiecampagne gericht aan de huisartsen zal dus noodzakelijk zijn om van dit project een succes te maken.", vult Minister Onkelinx aan.

Iedereen wint!

De arts, omdat hij geen papieren formulieren van meer dan 6 bladzijden moet invullen en hij via de eHealth box een samenvatting van het patiëntendossier digitaal kan doorsturen op een beveiligde manier.

De persoon met een handicap omdat hij sneller een beslissing zal krijgen. Een beslissing neemt momenteel 4,3 maanden in beslag waarbij 1,5 maand verloren gaat aan het wachten op de ingevulde papieren formulieren. Met dit project is het mogelijk om de afhandelingstermijn terug te brengen van 4 naar 2 maanden.

De administratie omdat de digitale informatie vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar is dan bij een gescand papieren formulier. Ook de scan- en printkosten zullen drastisch verminderen.

België telt vandaag 630.048 personen met een handicap erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. In 2013 behandelde de FOD 295.727 aanvragen. Dit zijn aanvragen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of attest. Pilootproject: digitaal doorsturen van gegevens uit de patiëntendossiersBij de erkenning van een persoon met een handicap hoort ook een medische evaluatie. In 2013 vroeg de FOD Sociale Zekerheid voor 163.749 aanvragen informatie op bij de huisarts en dit via een papieren formulier. "Een pilootproject met 19 huisartsen liep eind januari ten einde waarbij zij een samenvatting van hun patiëntendossier via de eHealth box digitaal aan de evaluerende artsen van de FOD konden bezorgen. Hierbij is een eHealth-certificaat nodig om de gegevens te beveiligen. Het pilootproject was een succes en opnieuw een duidelijke vooruitgang in de informatisering van de gezondheidszorg.", legt Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, uit.Uitbreiding naar andere huisartsenSinds 1 februari werd het gebruik van de eHealth box veralgemeend en kunnen huisartsen dus digitaal medische informatie aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen. Uit het pilootproject bleek wel dat dit enkel mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de software van de huisarts de connectie met de eHealth box mogelijk maken, moet de arts het elektronisch patiëntendossier goed bijhouden zodat de samenvatting ervan (SUMEHR) voldoende gegevens bevat en moet hij beschikken over een eHealth certificaat. "Een goede informatiecampagne gericht aan de huisartsen zal dus noodzakelijk zijn om van dit project een succes te maken.", vult Minister Onkelinx aan.Iedereen wint!De arts, omdat hij geen papieren formulieren van meer dan 6 bladzijden moet invullen en hij via de eHealth box een samenvatting van het patiëntendossier digitaal kan doorsturen op een beveiligde manier.De persoon met een handicap omdat hij sneller een beslissing zal krijgen. Een beslissing neemt momenteel 4,3 maanden in beslag waarbij 1,5 maand verloren gaat aan het wachten op de ingevulde papieren formulieren. Met dit project is het mogelijk om de afhandelingstermijn terug te brengen van 4 naar 2 maanden.De administratie omdat de digitale informatie vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar is dan bij een gescand papieren formulier. Ook de scan- en printkosten zullen drastisch verminderen.