Vijftig procent van de geneesmiddelen die dagelijks over de toog gaan, houdt geen enkel risico in voor de gebruiker. Bij slechts vijf procent is het gebruik ervan een contra-indicatie om achter het stuur te gaan zitten. Niet alleen de werking van geneesmiddelen, maar ook de combinatie met alcohol of andere pillen kan de stuurvaardigheid in het gedrang brengen.

Hoeveel ongevallen te wijten zijn aan geneesmiddelengebruik, weet men niet. In tegenstelling tot alcohol en drugs bestaat er nog geen eenvoudig te gebruiken meetapparatuur voor geneesmiddelen. Maar ze vormen wel een niet onaanzienlijk deel, zo vermoeden wetenschappers. De bijsluiter van geneesmiddelen mag dan wel een waarschuwing bevatten, de meeste patiënten lezen die bijsluiter niet en als ze hem lezen, dan beperken ze zich meestal tot de dosering.

Bijsluiter

"De bijsluiter helpt de patiënt niet te beslissen of ze het middel wel moeten gebruiken en, zo ja, hoe ze dan hun rijgedrag kunnen aanpassen", zegt professor De Gier van de Rijksuniversiteit van Groningen. Huisarts noch de apotheker wijzen bovendien de patiënt consequent op het mogelijke gevaar.

Drie Europese landen - Nederland, Frankrijk en Spanje - hebben nu al een sticker op het geneesmiddelendoosje die wijst op het gevaar van het desbetreffende geneesmiddel en rijden. Dat bleek op de DRUID-slotconferentie in Keulen. DRUID staat voor 'Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines'. Het onderzoeksproject DRUID werd uitgevoerd door meer dan 30 onderzoeksinstituten uit 18 Europese landen. De overige landen blijven achter en daar moet verandering in komen.

Gevarendriehoek

Vandaar dat het voorstel werd gelanceerd om een uniform waarschuwingssysteem in alle landen in te voeren. Dat zou bestaan uit een nieuw categoriestelsel met een balkje dat op elk geneesmiddelendoosje wordt afgeprint. In dat balkje staat een gevarendriehoek met een autootje en een cijfer van 0 tem 3. Middelen met ernstige effecten op de rijvaardigheid (zoals slaap- en kalmeermiddelen) krijgen cijfer 3. Middelen met een licht versuffend effect (zoals antihistaminica, gebruikt bij allergieën) krijgen een cijfer 1.

De aanbeveling wordt nu overgemaakt aan de Europese Commissie. Die kan ze naast zich neerleggen, maar kan ook een Europese aanbeveling doen. De aanzet is gegeven, het is nu aan Europa om er verder iets mee te doen.

Bron: www.druid-project.eu

Vijftig procent van de geneesmiddelen die dagelijks over de toog gaan, houdt geen enkel risico in voor de gebruiker. Bij slechts vijf procent is het gebruik ervan een contra-indicatie om achter het stuur te gaan zitten. Niet alleen de werking van geneesmiddelen, maar ook de combinatie met alcohol of andere pillen kan de stuurvaardigheid in het gedrang brengen. Hoeveel ongevallen te wijten zijn aan geneesmiddelengebruik, weet men niet. In tegenstelling tot alcohol en drugs bestaat er nog geen eenvoudig te gebruiken meetapparatuur voor geneesmiddelen. Maar ze vormen wel een niet onaanzienlijk deel, zo vermoeden wetenschappers. De bijsluiter van geneesmiddelen mag dan wel een waarschuwing bevatten, de meeste patiënten lezen die bijsluiter niet en als ze hem lezen, dan beperken ze zich meestal tot de dosering."De bijsluiter helpt de patiënt niet te beslissen of ze het middel wel moeten gebruiken en, zo ja, hoe ze dan hun rijgedrag kunnen aanpassen", zegt professor De Gier van de Rijksuniversiteit van Groningen. Huisarts noch de apotheker wijzen bovendien de patiënt consequent op het mogelijke gevaar.Drie Europese landen - Nederland, Frankrijk en Spanje - hebben nu al een sticker op het geneesmiddelendoosje die wijst op het gevaar van het desbetreffende geneesmiddel en rijden. Dat bleek op de DRUID-slotconferentie in Keulen. DRUID staat voor 'Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines'. Het onderzoeksproject DRUID werd uitgevoerd door meer dan 30 onderzoeksinstituten uit 18 Europese landen. De overige landen blijven achter en daar moet verandering in komen.Vandaar dat het voorstel werd gelanceerd om een uniform waarschuwingssysteem in alle landen in te voeren. Dat zou bestaan uit een nieuw categoriestelsel met een balkje dat op elk geneesmiddelendoosje wordt afgeprint. In dat balkje staat een gevarendriehoek met een autootje en een cijfer van 0 tem 3. Middelen met ernstige effecten op de rijvaardigheid (zoals slaap- en kalmeermiddelen) krijgen cijfer 3. Middelen met een licht versuffend effect (zoals antihistaminica, gebruikt bij allergieën) krijgen een cijfer 1.De aanbeveling wordt nu overgemaakt aan de Europese Commissie. Die kan ze naast zich neerleggen, maar kan ook een Europese aanbeveling doen. De aanzet is gegeven, het is nu aan Europa om er verder iets mee te doen.Bron: www.druid-project.eu