Mindervaliden kunnen een parkeerkaart aanvragen waarmee ze op speciale plaatsen kunnen parkeren of gratis van bepaalde parkings gebruik mogen maken. Die kaarten zijn enkel onbeperkt geldig als het om levenslange invaliditeit gaat. Na het overlijden, of wanneer ze vervallen, moeten die kaarten worden teruggestuurd naar de 'Directie-Generaal Personen met een handicap'. De overheid rekent hiervoor op de goodwill van de kaarthouder of van de nabestaande.

Maar dat terugsturen gebeurt zeer weinig. Er circuleren momenteel liefst 200.000 parkeerkaarten voor mindervaliden van wie de houder de afgelopen 25 jaar overleden is. Het aantal teruggestuurde kaarten schommelt rond de 20.000 per jaar.

Met hoeveel van die vervallen kaarten er gefraudeerd wordt, is niet bekend. Maar volgens Vincent Van Quickenborne is het systeem te fraudegevoelig. Hij stelt daarom voor om "intelligente" parkeerkaarten te introduceren, met een QR- of streepjescode. "Zo kun je gemakkelijk scannen en controleren of de kaart nog geldig is. Parkeren met een vervallen kaart wordt dan onmogelijk."

Staatssecretaris Elke Sleurs wil het nog deze legislatuur invoeren, zegt ze in de krant. "We gaan het dit najaar meenemen in het lastenboek voor de aanmaak van nieuwe parkeerkaarten".

Mindervaliden kunnen een parkeerkaart aanvragen waarmee ze op speciale plaatsen kunnen parkeren of gratis van bepaalde parkings gebruik mogen maken. Die kaarten zijn enkel onbeperkt geldig als het om levenslange invaliditeit gaat. Na het overlijden, of wanneer ze vervallen, moeten die kaarten worden teruggestuurd naar de 'Directie-Generaal Personen met een handicap'. De overheid rekent hiervoor op de goodwill van de kaarthouder of van de nabestaande. Maar dat terugsturen gebeurt zeer weinig. Er circuleren momenteel liefst 200.000 parkeerkaarten voor mindervaliden van wie de houder de afgelopen 25 jaar overleden is. Het aantal teruggestuurde kaarten schommelt rond de 20.000 per jaar. Met hoeveel van die vervallen kaarten er gefraudeerd wordt, is niet bekend. Maar volgens Vincent Van Quickenborne is het systeem te fraudegevoelig. Hij stelt daarom voor om "intelligente" parkeerkaarten te introduceren, met een QR- of streepjescode. "Zo kun je gemakkelijk scannen en controleren of de kaart nog geldig is. Parkeren met een vervallen kaart wordt dan onmogelijk." Staatssecretaris Elke Sleurs wil het nog deze legislatuur invoeren, zegt ze in de krant. "We gaan het dit najaar meenemen in het lastenboek voor de aanmaak van nieuwe parkeerkaarten".