Die depressieve klachten waar mannen van spreken, blijken niet te gelden voor hun partners. "In anderhalfverdienersgezinnen (man werkt voltijds, vrouw deeltijds, red.) kunnen deze hogere depressiescores in verband gebracht worden met de tewerkstelling van de vrouw op zich", zeggen onderzoeker Rozemarijn Dereuddre en professor Piet Bracke van de vakgroep Sociologie (Universiteit Gent). "Ook bij tweeverdieners gaat de voltijdse tewerkstelling van de vrouw samen met een minder goede mentale gezondheid van hun partner, maar dan enkel wanneer de vrouw een loon heeft dat hoger is dan dat van haar partner."

Vrouwen tonen zich sterker

Voor vrouwen daarentegen lijkt een onevenwicht in inkomen hun mentale gezondheid niet nefast te beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen meer depressieve klachten rapporteren naarmate ze een groter deel van het huishouden op zich nemen, terwijl vrouwen net minder klachten vertonen wanneer zij het grootste deel op zich nemen. "Dit laatste is vooral het gevolg van het feit dat vrouwen gevoeliger zijn voor de mentale gezondheid van hun partner. Er is immers een sterke associatie in het voorkomen van klachten van depressiviteit bij beide partners. Mannen die meer huishoudelijke taken op zich nemen dan hun partner melden meer klachten en dit maakt dat ook hun partner zich minder goed in haar vel voelt."

Mannen gevoelig voor verlies van status, zeggenschap en autonomie

De onderzoekers besluiten dat beide bevindingen duidelijk maken dat mannen in hun relaties gevoelig zijn voor een verlies van status, zeggenschap en autonomie. "Ze hebben blijkbaar moeite met een partner met een hoger beroepsinkomen en met het opnemen van de verantwoordelijkheid voor routineuze huishoudelijke taken", aldus nog Dereuddre en Bracke. "Dit onderzoek toont eens te meer aan dat de transitieovergang naar geslachtsgelijkheid binnen koppels vooral op weerstand stoot bij mannen en dat daardoor ook hun partners (nog) niet ten volle kunnen genieten van een volledige herverdeling van zowel betaalde als huishoudelijke arbeid."

De onderzoekers baseerden zich op een dataset uit 2001, maar benadrukken dat hun analyse in 2014 standhoudt. Ze merken op dat het aantal gezinnen waarin zowel de man of vrouw deeltijds of voltijds tewerkgesteld zijn, nog steeds blijft toenemen. De resultaten van het onderzoek verschijnen binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift Health Sociology Review.

Die depressieve klachten waar mannen van spreken, blijken niet te gelden voor hun partners. "In anderhalfverdienersgezinnen (man werkt voltijds, vrouw deeltijds, red.) kunnen deze hogere depressiescores in verband gebracht worden met de tewerkstelling van de vrouw op zich", zeggen onderzoeker Rozemarijn Dereuddre en professor Piet Bracke van de vakgroep Sociologie (Universiteit Gent). "Ook bij tweeverdieners gaat de voltijdse tewerkstelling van de vrouw samen met een minder goede mentale gezondheid van hun partner, maar dan enkel wanneer de vrouw een loon heeft dat hoger is dan dat van haar partner." Voor vrouwen daarentegen lijkt een onevenwicht in inkomen hun mentale gezondheid niet nefast te beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen meer depressieve klachten rapporteren naarmate ze een groter deel van het huishouden op zich nemen, terwijl vrouwen net minder klachten vertonen wanneer zij het grootste deel op zich nemen. "Dit laatste is vooral het gevolg van het feit dat vrouwen gevoeliger zijn voor de mentale gezondheid van hun partner. Er is immers een sterke associatie in het voorkomen van klachten van depressiviteit bij beide partners. Mannen die meer huishoudelijke taken op zich nemen dan hun partner melden meer klachten en dit maakt dat ook hun partner zich minder goed in haar vel voelt." De onderzoekers besluiten dat beide bevindingen duidelijk maken dat mannen in hun relaties gevoelig zijn voor een verlies van status, zeggenschap en autonomie. "Ze hebben blijkbaar moeite met een partner met een hoger beroepsinkomen en met het opnemen van de verantwoordelijkheid voor routineuze huishoudelijke taken", aldus nog Dereuddre en Bracke. "Dit onderzoek toont eens te meer aan dat de transitieovergang naar geslachtsgelijkheid binnen koppels vooral op weerstand stoot bij mannen en dat daardoor ook hun partners (nog) niet ten volle kunnen genieten van een volledige herverdeling van zowel betaalde als huishoudelijke arbeid." De onderzoekers baseerden zich op een dataset uit 2001, maar benadrukken dat hun analyse in 2014 standhoudt. Ze merken op dat het aantal gezinnen waarin zowel de man of vrouw deeltijds of voltijds tewerkgesteld zijn, nog steeds blijft toenemen. De resultaten van het onderzoek verschijnen binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift Health Sociology Review.