De minister wees ondermeer op de zeer sterke toename in ziekenhuizen van de 'vancomycine-resistente enterokokken'. Dat zijn ziekenhuisbacteriën die resistent geworden zijn voor het antibioticum vancomycine dat als een van de laatste middelen ingezet wordt bij moeilijk te bestrijden infecties. Ook het aantal 'carbapenem-residente darmbacterieën' stijgt sterk.

"Onze ziekenhuizen doen het beter dan de rest van Europa op vlak van preventief antibioticagebruik in de heelkunde, maar het globale gebruik is tussen 2007 en 2013 gestegen met 5,6 procent. We stellen vast dat onze ziekenhuizen ook nog teveel quinolones voorschrijven", aldus de minister.

Ook in de ambulante praktijk worden nog teveel antibiotica voorgeschreven. "Het aantal voorgeschreven antibioticaverpakkingen daalde in de periode 2000-2007 weliswaar met een derde, maar de dalende trend is sindsdien jammer genoeg gestopt, terwijl er nog ruim voldoende marge is voor verbetering. Intussen is ons land zelfs een van de koplopers geworden op vlak van quinolones in de ambulante praktijk.

Belgische ambulante artsen hebben bovendien de twijfelachtige eer het vaakst het antibioticum amoxicilline/clavulaanzuur voor te schrijven van heel Europa", aldus de minister.

Tijdens haar lezing wees De Block op de vele sensibiliserende initiatieven naar artsen en ziekenhuizen die sinds 1999 in ons land genomen worden onder impuls van de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) teneinde te streven naar een verantwoord antibioticagebruik. Zo zal er bijvoorbeeld tegen eind dit jaar een e-learningprogramma rond antibioticagebruik gelanceerd worden voor huisartsen.

Op 1 mei zal, zoals bekend, de prijs van antibiotica verhogen. Maggie De Block stelde te hopen dat hierdoor "artsen er minder van zullen voorschrijven en patiënten er minder vaak spontaan naar vragen'".

De minister wees ondermeer op de zeer sterke toename in ziekenhuizen van de 'vancomycine-resistente enterokokken'. Dat zijn ziekenhuisbacteriën die resistent geworden zijn voor het antibioticum vancomycine dat als een van de laatste middelen ingezet wordt bij moeilijk te bestrijden infecties. Ook het aantal 'carbapenem-residente darmbacterieën' stijgt sterk. "Onze ziekenhuizen doen het beter dan de rest van Europa op vlak van preventief antibioticagebruik in de heelkunde, maar het globale gebruik is tussen 2007 en 2013 gestegen met 5,6 procent. We stellen vast dat onze ziekenhuizen ook nog teveel quinolones voorschrijven", aldus de minister. Ook in de ambulante praktijk worden nog teveel antibiotica voorgeschreven. "Het aantal voorgeschreven antibioticaverpakkingen daalde in de periode 2000-2007 weliswaar met een derde, maar de dalende trend is sindsdien jammer genoeg gestopt, terwijl er nog ruim voldoende marge is voor verbetering. Intussen is ons land zelfs een van de koplopers geworden op vlak van quinolones in de ambulante praktijk. Belgische ambulante artsen hebben bovendien de twijfelachtige eer het vaakst het antibioticum amoxicilline/clavulaanzuur voor te schrijven van heel Europa", aldus de minister.Tijdens haar lezing wees De Block op de vele sensibiliserende initiatieven naar artsen en ziekenhuizen die sinds 1999 in ons land genomen worden onder impuls van de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) teneinde te streven naar een verantwoord antibioticagebruik. Zo zal er bijvoorbeeld tegen eind dit jaar een e-learningprogramma rond antibioticagebruik gelanceerd worden voor huisartsen. Op 1 mei zal, zoals bekend, de prijs van antibiotica verhogen. Maggie De Block stelde te hopen dat hierdoor "artsen er minder van zullen voorschrijven en patiënten er minder vaak spontaan naar vragen'".