Razernij, vijandigheid, ergernis, verontwaardiging, drift, ellende, gedoe, wrok, misnoegen, prikkelbaarheid, afkeer... Woede uit zich niet altijd op een extreme manier, met haat en geweld. Soms sijpelt ze heimelijk bij je binnen en zoekt ze een andere expressievorm dan getier of vernielingen. Wat vaststaat is dat woede je iets probeert te vertellen. En vaak hoor je dat niet. Je ondergaat je woede, negeert ze... Nochtans dienen je emoties om je duidelijk te maken dat je iets moet doen, denken, veranderen. De term 'emotie' komt trouwens van het Latijnse 'emovere', wat zoveel betekent als 'doen bewegen'. Woede is dus een kracht die in je lichaam ontstaat als reactie op informatie die binnenkomt en je aanzet om te reageren.
...