Het koninklijk besluit zorgt er voor dat patiënten met het statuut van chronisch zieke, automatisch genieten van de maximumfactuur chronisch zieken. Die bestaat sinds 1 januari 2009 en verlaagt het uitgavenplafond met 100 euro.

Concreet komt het besluit er op neer dat voor een familie met een beperkt inkomen, het uiteindelijke totaalbedrag ten laste van het gezin zal dalen van 450 naar 350 euro indien één van de gezinsleden erkend is als chronisch zieke. Dat komt neer op een daling van de gezondheidsfactuur per gezin met meer dan 20 procent, stelde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx na afloop van de ministerraad.

Volgens Onkelinx zullen naar schatting 500.000 extra patiënten van de maximumfactuur kunnen genieten. De ingreep komt jaarlijks neer op een investering van 12,5 miljoen euro.

Het koninklijk besluit zorgt er voor dat patiënten met het statuut van chronisch zieke, automatisch genieten van de maximumfactuur chronisch zieken. Die bestaat sinds 1 januari 2009 en verlaagt het uitgavenplafond met 100 euro. Concreet komt het besluit er op neer dat voor een familie met een beperkt inkomen, het uiteindelijke totaalbedrag ten laste van het gezin zal dalen van 450 naar 350 euro indien één van de gezinsleden erkend is als chronisch zieke. Dat komt neer op een daling van de gezondheidsfactuur per gezin met meer dan 20 procent, stelde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx na afloop van de ministerraad. Volgens Onkelinx zullen naar schatting 500.000 extra patiënten van de maximumfactuur kunnen genieten. De ingreep komt jaarlijks neer op een investering van 12,5 miljoen euro.