Die campagne was bedoeld om de interesse van de Belgen te wekken voor deze relatief onbekende aandoening waarmee 1 op de 300 Belgen te maken krijgt. Familiale hypercholesterolemie vergroot het risico op hart- en vaataandoeningen met factor 5. Uit de resultaten van de online zelftest blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de aandoening zou kunnen hebben.

Wat is familiale hypercholesterolemie?

Familiale hypercholesterolemie (F.H.) is een ernstige, wijdverspreide, erfelijke aandoening die jammer genoeg vrij onbekend is bij het grote publiek en zelfs bij sommige artsen. Ze is asymptomatisch, dus je merkt er niets van, maar wordt wel gekenmerkt door een abnormaal hoog gehalte van LDL-cholesterol of 'slechte' cholesterol vanaf de geboorte, te wijten aan een gebrekkige afvoer via de bloedcirculatie. Wie aan F.H. lijdt, loopt al vanaf zeer jonge leeftijd een reëel risico op een coronaire aandoening (infarct, beroerte ...). Het is dan ook zeer belangrijk deze aandoening al vroeg op te sporen.

Iedereen, jong of oud, die in zijn of haar familie (zelfs bij verdere familie) weet heeft van een infarct, een beroerte..., krijgt daarom het advies zijn of haar arts te raadplegen voor informatie en screening. Zonder adequate behandeling kan familiale hypercholesterolemie immers leiden tot verwikkelingen aan het hart, de bloedvaten of de hersenen, en dit vanaf de leeftijd van 30 jaar bij mannen en 40 jaar bij vrouwen.

De campagne 'Verborgen erfelijkheid'

Aangezien deze aandoening iedereen kan treffen, hebben Belchol - de vereniging van patiënten die aan F.H. lijden - en de Belgische Cardiologische Liga van 1 juni tot en met 31 augustus een bewustmakings- en informatiecampagne gehouden. Via de website verborgenerfelijkheid.be kon men een test doen om na te gaan of men al dan niet het risico loopt drager te zijn van deze verborgen erfelijke aandoening.

Daarbij bleek dat 54% van de zowat 3.000 deelnemers een score van 7 of meer behaalde. Dit lijkt erop te wijzen dat zij waarschijnlijk familiale hypercholesterolemie hebben. Die mensen wordt dan ook stellig aangeraden hun arts te raadplegen.

Die campagne was bedoeld om de interesse van de Belgen te wekken voor deze relatief onbekende aandoening waarmee 1 op de 300 Belgen te maken krijgt. Familiale hypercholesterolemie vergroot het risico op hart- en vaataandoeningen met factor 5. Uit de resultaten van de online zelftest blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de aandoening zou kunnen hebben.Familiale hypercholesterolemie (F.H.) is een ernstige, wijdverspreide, erfelijke aandoening die jammer genoeg vrij onbekend is bij het grote publiek en zelfs bij sommige artsen. Ze is asymptomatisch, dus je merkt er niets van, maar wordt wel gekenmerkt door een abnormaal hoog gehalte van LDL-cholesterol of 'slechte' cholesterol vanaf de geboorte, te wijten aan een gebrekkige afvoer via de bloedcirculatie. Wie aan F.H. lijdt, loopt al vanaf zeer jonge leeftijd een reëel risico op een coronaire aandoening (infarct, beroerte ...). Het is dan ook zeer belangrijk deze aandoening al vroeg op te sporen.Iedereen, jong of oud, die in zijn of haar familie (zelfs bij verdere familie) weet heeft van een infarct, een beroerte..., krijgt daarom het advies zijn of haar arts te raadplegen voor informatie en screening. Zonder adequate behandeling kan familiale hypercholesterolemie immers leiden tot verwikkelingen aan het hart, de bloedvaten of de hersenen, en dit vanaf de leeftijd van 30 jaar bij mannen en 40 jaar bij vrouwen.Aangezien deze aandoening iedereen kan treffen, hebben Belchol - de vereniging van patiënten die aan F.H. lijden - en de Belgische Cardiologische Liga van 1 juni tot en met 31 augustus een bewustmakings- en informatiecampagne gehouden. Via de website verborgenerfelijkheid.be kon men een test doen om na te gaan of men al dan niet het risico loopt drager te zijn van deze verborgen erfelijke aandoening.Daarbij bleek dat 54% van de zowat 3.000 deelnemers een score van 7 of meer behaalde. Dit lijkt erop te wijzen dat zij waarschijnlijk familiale hypercholesterolemie hebben. Die mensen wordt dan ook stellig aangeraden hun arts te raadplegen.