Patiënten met tumoren of uitzaaiingen in de hersenen kunnen te maken krijgen met krachtverlies, gevoelsstoornissen en verlammingen, maar ook concentratieproblemen en gedragsveranderingen. Voor deze patiënten is het belangrijk om de revalidatie niet pas nà de behandeling op te starten, maar al tijdens de behandeling. Zo kan vermeden worden dat hun fysieke en cognitieve situatie te ver achteruitgaan. Op dit moment wordt zo'n revalidatietraject bijna nooit aangeboden, omdat het moeilijk te combineren is met chemo- of radiotherapie.

Lia Le Roy, voorzitter van patiëntenvereniging Werkgroep Hersentumoren: 'Ik krijg vaak patiënten (of hun mantelzorgers) aan de lijn die cognitieve problemen hebben, maar nog niet met revalidatie gestart zijn. Ik verwijs hen dan door naar hun behandelend arts voor revalidatie. Revalidatie verhoogt echt de levenskwaliteit van de patiënten.'

Individueel revalidatietraject tijdig opstarten

Kom op tegen Kanker vraagt aan de bevoegde overheden dat kankerpatiënten met hersentumoren of uitzaaiingen in de hersenen kunnen deelnemen aan een revalidatietraject op maat waarbij zij zowel fysieke, cognitieve als psychosociale revalidatie krijgen. Als dit voor hen haalbaar is, moet dit ook al kunnen wanneer zij nog chemo- of radiotherapie volgen.

Annemie Mees, maatschappelijk assistent dagziekenhuis oncologie bij UZ Leuven: 'Geen enkele patiënt met een hersentumor is dezelfde. Ze hebben allemaal andere noden en behoeften, met al dan niet de steun van mantelzorgers. Daarom moet je vertrekken vanuit de persoon en kijken welk revalidatietraject het beste bij hem past om een goede levenskwaliteit te behouden tijdens de behandeling.'

Kom op tegen Kanker pleit ervoor dat:

  • de behandelend arts in het ziekenhuis, samen met het multidisciplinair team, zo snel mogelijk kijkt welke revalidatie de patiënt met een hersentumor nodig heeft. Afhankelijk van de revalidatienood en in overleg met de patiënt, kan de patiënt op eigen tempo in een ziekenhuis revalideren of wordt er in de thuisomgeving revalidatie opgestart.
  • kankerpatiënten met hersentumoren of uitzaaiingen in de hersenen een revalidatietraject op maat kunnen opstarten waarbij zij zowel fysieke, cognitieve als psychosociale revalidatie krijgen. Dit revalidatietraject kunnen ze combineren met hun oncologisch behandeltraject en moet gepaste financiering krijgen.

De patiëntenverenigingen Werkgroep Hersentumoren vzw en Hersenletsel Liga vzw ondersteunen deze oproep.

Patiënten met tumoren of uitzaaiingen in de hersenen kunnen te maken krijgen met krachtverlies, gevoelsstoornissen en verlammingen, maar ook concentratieproblemen en gedragsveranderingen. Voor deze patiënten is het belangrijk om de revalidatie niet pas nà de behandeling op te starten, maar al tijdens de behandeling. Zo kan vermeden worden dat hun fysieke en cognitieve situatie te ver achteruitgaan. Op dit moment wordt zo'n revalidatietraject bijna nooit aangeboden, omdat het moeilijk te combineren is met chemo- of radiotherapie. Lia Le Roy, voorzitter van patiëntenvereniging Werkgroep Hersentumoren: 'Ik krijg vaak patiënten (of hun mantelzorgers) aan de lijn die cognitieve problemen hebben, maar nog niet met revalidatie gestart zijn. Ik verwijs hen dan door naar hun behandelend arts voor revalidatie. Revalidatie verhoogt echt de levenskwaliteit van de patiënten.'Kom op tegen Kanker vraagt aan de bevoegde overheden dat kankerpatiënten met hersentumoren of uitzaaiingen in de hersenen kunnen deelnemen aan een revalidatietraject op maat waarbij zij zowel fysieke, cognitieve als psychosociale revalidatie krijgen. Als dit voor hen haalbaar is, moet dit ook al kunnen wanneer zij nog chemo- of radiotherapie volgen. Annemie Mees, maatschappelijk assistent dagziekenhuis oncologie bij UZ Leuven: 'Geen enkele patiënt met een hersentumor is dezelfde. Ze hebben allemaal andere noden en behoeften, met al dan niet de steun van mantelzorgers. Daarom moet je vertrekken vanuit de persoon en kijken welk revalidatietraject het beste bij hem past om een goede levenskwaliteit te behouden tijdens de behandeling.' Kom op tegen Kanker pleit ervoor dat: De patiëntenverenigingen Werkgroep Hersentumoren vzw en Hersenletsel Liga vzw ondersteunen deze oproep.