Volgens de ngo wijzen recente studies er op dat nog minstens 3,7 miljoen ton asbest in omloop is in België. "Het Asbestfonds hielp de voorbije 10 jaar 2.669 asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Dat is slechts een begin. België was koploper in het gebruik van asbest. Naar schatting 9.000 mensen zijn daar de voorbije tien jaar het slachtoffer van geworden. Ons land zal nog decennialang met de gevolgen moeten leven. Daarom hebben we een beleid nodig dat de gezondheidsschade compenseert en alle asbestslachtoffers geeft waar ze recht op hebben", stelt Kom op tegen Kanker.

Elk asbestslachtoffer moet zelfde rechten hebben

De ngo vraagt een uitbreiding van de lijst met vergoedbare ziekten. "Werknemers met long- of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest worden wel vergoed, terwijl zelfstandigen en omgevingsslachtoffers in dezelfde situatie nergens kunnen aankloppen. Elk asbestslachtoffer heeft evenveel recht op een vergoeding. We pleiten er voor om het onderscheid weg te werken en de lijst van vergoedbare aandoeningen door het Asbestfonds uit te breiden", zegt onderzoeker Wim Geluykens. Ook eierstokkanker dient erkend als vergoedbare aandoening. Dit type kanker komt momenteel nog niet voor op de lijsten van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris) en het Asbestfonds.

De vervuiler moet betalen

Verder wordt de afschaffing gevraagd van de immuniteit van werkgevers voor omgevingsslachtoffers en zelfstandigen. In het huidige stelsel is het enkel mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen indien die de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. "Dat is onrealistisch in de praktijk en daardoor ontspringen vele verantwoordelijken de dans. Asbestslachtoffers die een vergoeding van het Asbestfonds krijgen, kunnen geen gerechtelijke stappen meer ondernemen tegen het bedrijf dat hun ziekte veroorzaakte. Dat strookt niet met het basisprincipe in het milieurecht dat stelt dat de vervuiler betaalt", luidt het.

Verjaringstermijn schrappen

Naast de immuniteit van de werkgevers vormt ook de geldende verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen een probleem om een gerechtelijke procedure op te starten. De procedure mag tot 5 jaar na de diagnose, maar maximum 20 jaar na de blootstelling aan asbest worden opgestart. Kom op tegen Kanker adviseert om de termijn van 20 jaar te schrappen en enkel de termijn van 5 jaar na de diagnose te behouden.

Volgens de ngo wijzen recente studies er op dat nog minstens 3,7 miljoen ton asbest in omloop is in België. "Het Asbestfonds hielp de voorbije 10 jaar 2.669 asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Dat is slechts een begin. België was koploper in het gebruik van asbest. Naar schatting 9.000 mensen zijn daar de voorbije tien jaar het slachtoffer van geworden. Ons land zal nog decennialang met de gevolgen moeten leven. Daarom hebben we een beleid nodig dat de gezondheidsschade compenseert en alle asbestslachtoffers geeft waar ze recht op hebben", stelt Kom op tegen Kanker.De ngo vraagt een uitbreiding van de lijst met vergoedbare ziekten. "Werknemers met long- of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest worden wel vergoed, terwijl zelfstandigen en omgevingsslachtoffers in dezelfde situatie nergens kunnen aankloppen. Elk asbestslachtoffer heeft evenveel recht op een vergoeding. We pleiten er voor om het onderscheid weg te werken en de lijst van vergoedbare aandoeningen door het Asbestfonds uit te breiden", zegt onderzoeker Wim Geluykens. Ook eierstokkanker dient erkend als vergoedbare aandoening. Dit type kanker komt momenteel nog niet voor op de lijsten van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris) en het Asbestfonds.Verder wordt de afschaffing gevraagd van de immuniteit van werkgevers voor omgevingsslachtoffers en zelfstandigen. In het huidige stelsel is het enkel mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen indien die de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. "Dat is onrealistisch in de praktijk en daardoor ontspringen vele verantwoordelijken de dans. Asbestslachtoffers die een vergoeding van het Asbestfonds krijgen, kunnen geen gerechtelijke stappen meer ondernemen tegen het bedrijf dat hun ziekte veroorzaakte. Dat strookt niet met het basisprincipe in het milieurecht dat stelt dat de vervuiler betaalt", luidt het. Naast de immuniteit van de werkgevers vormt ook de geldende verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen een probleem om een gerechtelijke procedure op te starten. De procedure mag tot 5 jaar na de diagnose, maar maximum 20 jaar na de blootstelling aan asbest worden opgestart. Kom op tegen Kanker adviseert om de termijn van 20 jaar te schrappen en enkel de termijn van 5 jaar na de diagnose te behouden.