Belgische vrouwen van 50 tot 69 jaar worden uitgenodigd om zich gratis te laten screenen op borstkanker. Door de stijgende levensverwachting stelt zich de vraag of dit screeningsprogramma moet worden uitgebreid naar vrouwen van 70 tot 74 jaar. Het KCE zegt dat dergelijke screening niet noodzakelijk steeds meer voordelen dan nadelen zou opleveren.

De onderzoekers stelden vast dat de uitbreiding van de screening ervoor zou zorgen dat per 1000 gescreende vrouwen van 70 tot 74 jaar, 13 levensjaren zouden worden gewonnen. Bij borstkankerscreeningen zijn er echter ook 3,5 tot 10% vals positieve resultaten. Aanvankelijk is er een vermoeden van kanker en pas na aanvullende onderzoeken wordt vastgesteld dat het vals alarm is. Die geruststelling komt gemiddeld na 45 dagen wachttijd. Dit zorgt voor veel angst, naast de onderzoeken en ingrepen die zo'n vals positief resultaat met zich meebrengt. Daarnaast evolueren sommige kankers zo langzaam dat ze, zelfs zonder behandeling, geen invloed hebben op de gezondheid. Door screening worden ook deze kankers opgespoord en behandeld. Bij vrouwen van 70 tot 74 is dit risico van overdiagnose en overbehandeling groter.

Vrouwen van 70 tot 74 die zich toch willen laten screenen, worden hierover best vooraf door hun arts geïnformeerd.

Belgische vrouwen van 50 tot 69 jaar worden uitgenodigd om zich gratis te laten screenen op borstkanker. Door de stijgende levensverwachting stelt zich de vraag of dit screeningsprogramma moet worden uitgebreid naar vrouwen van 70 tot 74 jaar. Het KCE zegt dat dergelijke screening niet noodzakelijk steeds meer voordelen dan nadelen zou opleveren.De onderzoekers stelden vast dat de uitbreiding van de screening ervoor zou zorgen dat per 1000 gescreende vrouwen van 70 tot 74 jaar, 13 levensjaren zouden worden gewonnen. Bij borstkankerscreeningen zijn er echter ook 3,5 tot 10% vals positieve resultaten. Aanvankelijk is er een vermoeden van kanker en pas na aanvullende onderzoeken wordt vastgesteld dat het vals alarm is. Die geruststelling komt gemiddeld na 45 dagen wachttijd. Dit zorgt voor veel angst, naast de onderzoeken en ingrepen die zo'n vals positief resultaat met zich meebrengt. Daarnaast evolueren sommige kankers zo langzaam dat ze, zelfs zonder behandeling, geen invloed hebben op de gezondheid. Door screening worden ook deze kankers opgespoord en behandeld. Bij vrouwen van 70 tot 74 is dit risico van overdiagnose en overbehandeling groter.Vrouwen van 70 tot 74 die zich toch willen laten screenen, worden hierover best vooraf door hun arts geïnformeerd.