"De inbreng van patiënten is een duidelijke meerwaarde: op basis van hun ervaringen worden de knelpunten in de zorg heel duidelijk en concreet", stelt Kom op tegen Kanker.

In 2013-2014 kreeg het meldpunt 257 spontane meldingen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten over problemen die ze tijdens of na hun behandeling ervoeren. Meldingen gingen over verzekeringen, het dragen van een autogordel door patiënten die last hebben van wonden, en kanker en werk. Daarnaast organiseert Kom op tegen Kanker campagnes over specifieke onderwerpen. De campagne over slechtnieuwsgesprekken
resulteerde bijvoorbeeld in 455 meldingen; die over de prijs van een borstreconstructie met eigen weefsel in 612 reacties.

Eerste resultaten

"Dit eerste jaarverslag van het Kankermeldpunt bewijst dat de oprichting van het meldpunt een goede keuze was. Patiënten zijn graag bereid hun ervaringen te delen om bij te dragen tot structurele verbeteringen in de zorg. En de analyses en beleidsvoorstellen van Kom op tegen Kanker winnen aan kracht omdat ze gebaseerd zijn op de ervaringen van mensen op het terrein", aldus algemeen directeur Marc Michils, die verklaart dat vooruitgang werd geboekt in enkele belangrijke dossiers.

Zo gaven verschillende partijvoorzitters aan te willen strijden voor de verlaging van de kosten van een borstreconstructie met eigen weefsel na de campagne rond dat thema. Ook startte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg een studie die de kosten van die ingreep moet objectiveren. Sinds 1 januari 2015 geldt daarenboven een nieuwe wettelijke regeling die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor ex-kankerpatiënten sterk verbetert. Tot slot is een kankerverleden niet langer een reden tot uitsluiting voor een job bij de federale politie.

"De inbreng van patiënten is een duidelijke meerwaarde: op basis van hun ervaringen worden de knelpunten in de zorg heel duidelijk en concreet", stelt Kom op tegen Kanker. In 2013-2014 kreeg het meldpunt 257 spontane meldingen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten over problemen die ze tijdens of na hun behandeling ervoeren. Meldingen gingen over verzekeringen, het dragen van een autogordel door patiënten die last hebben van wonden, en kanker en werk. Daarnaast organiseert Kom op tegen Kanker campagnes over specifieke onderwerpen. De campagne over slechtnieuwsgesprekken resulteerde bijvoorbeeld in 455 meldingen; die over de prijs van een borstreconstructie met eigen weefsel in 612 reacties."Dit eerste jaarverslag van het Kankermeldpunt bewijst dat de oprichting van het meldpunt een goede keuze was. Patiënten zijn graag bereid hun ervaringen te delen om bij te dragen tot structurele verbeteringen in de zorg. En de analyses en beleidsvoorstellen van Kom op tegen Kanker winnen aan kracht omdat ze gebaseerd zijn op de ervaringen van mensen op het terrein", aldus algemeen directeur Marc Michils, die verklaart dat vooruitgang werd geboekt in enkele belangrijke dossiers. Zo gaven verschillende partijvoorzitters aan te willen strijden voor de verlaging van de kosten van een borstreconstructie met eigen weefsel na de campagne rond dat thema. Ook startte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg een studie die de kosten van die ingreep moet objectiveren. Sinds 1 januari 2015 geldt daarenboven een nieuwe wettelijke regeling die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor ex-kankerpatiënten sterk verbetert. Tot slot is een kankerverleden niet langer een reden tot uitsluiting voor een job bij de federale politie.