Diabetes type 2 blijft vaak lange tijd onopgemerkt en dus onbehandeld en precies dat verhoogt het risico op allerhande ernstige complicaties. Bij ongeveer de helft van de diabetespatiënten ontwikkelen deze medische problemen zich al nog voor de eerste symptomen van diabetes merkbaar zijn. Een verhoogde bloedsuikerspiegel brengt immers ongemerkt schade toe aan de bloedvaten wat op termijn de kansen verhoogt op hartinfarcten, nierfalen, en vaatziekten.

Te hoge bloedsuikerspiegels belemmeren ook de bloedvaten die de zenuwen bevoorraden van bloed. Daardoor komen zenuwpijnen en zenuwaantastingen frequent voor. Met als gevolg pijnsignalen die minder worden opgepikt en voetwonden die in een gevorderd stadium pas worden ontdekt. Dat verhoogt het risico op amputaties. Diabetes is vandaag ook nog steeds de belangrijkste oorzaak van blindheid in de wereld door de oogziekte retinopathie.

Opvolging loont

Complicaties volkomen uitsluiten is niet mogelijk maar je kan de schade wel zo goed mogelijk trachten in te perken door je consequent te laten opvolgen. "Via een regelmatige medische controle van de bloeddruk, de bloedvetten zoals cholesterol, en de suikerspiegel met een geglyceerd hemoglobinegehalte rond 7 % is het mogelijk om de kans op hart- en vaatziekten te halveren", benadrukt dr. Frank Nobels. Ook de risico's op nierfalen, amputaties en hartinfarcten worden daardoor sterk teruggedrongen. De voordelen van zo'n goede opvolging werken ook op lange termijn door. Zelfs tot 15 à 20 jaar nadien hebben deze mensen minder complicaties dan wie zich niet trouw laat controleren. "Als je de ziekte goed in de gaten houdt, is het sterftecijfer van diabetici zelfs identiek aan dat van de gewone bevolking", weet dr. Christophe De Block van de Diabetes Liga.

Blindheid voorkomen

Ook retinopathie geeft aanvankelijk geen symptomen. Bij deze ziekte raken de bloedvaatjes in het netvlies van het oog beschadigd door de verhoogde bloedsuikerspiegel. Zonder opsporing en tijdige behandeling kan dit leiden tot volledige blindheid. Een slecht gecontroleerde bloedsuikerspiegel werd altijd in verband gebracht met een verhoogde kans op deze oogziekte. Nieuw onderzoek suggereert nu dat vooral schommelingen doorheen de dag een belangrijke rol spelen. Hoe minder de bloedsuikerspiegel varieert binnen het bestek van een dag en nacht, hoe kleiner het risico op retinopathie.

Een Chinese studie waarbij ruim 3.000 60 plussers met diabetes werden opgevolgd toonde dat verband aan. Opvallend hierbij was dat dit ook het geval was bij mensen die over een langere periode gezien een vrij gezonde gemiddelde bloedsuiker vertoonden maar die binnen eenzelfde dag wel sterke fluctuaties kenden. Dat onderlijnt het belang van een continue opvolging en meting van de glucose. "Hoe meer iemand met diabetes het gezonde glucose niveau in het bloed kan benaderen en stabiel kan houden, hoe kleiner de kans dat retinopathie zich manifesteert. Is de oogziekte al aanwezig, dan blijft een stabiele glucosespiegel belangrijk om verdere progressie tegen te houden", aldus dr. Roy Beck van het Center for Health Research (Florida).

www.worlddiabetesday.org

Diabetes type 2 blijft vaak lange tijd onopgemerkt en dus onbehandeld en precies dat verhoogt het risico op allerhande ernstige complicaties. Bij ongeveer de helft van de diabetespatiënten ontwikkelen deze medische problemen zich al nog voor de eerste symptomen van diabetes merkbaar zijn. Een verhoogde bloedsuikerspiegel brengt immers ongemerkt schade toe aan de bloedvaten wat op termijn de kansen verhoogt op hartinfarcten, nierfalen, en vaatziekten.Te hoge bloedsuikerspiegels belemmeren ook de bloedvaten die de zenuwen bevoorraden van bloed. Daardoor komen zenuwpijnen en zenuwaantastingen frequent voor. Met als gevolg pijnsignalen die minder worden opgepikt en voetwonden die in een gevorderd stadium pas worden ontdekt. Dat verhoogt het risico op amputaties. Diabetes is vandaag ook nog steeds de belangrijkste oorzaak van blindheid in de wereld door de oogziekte retinopathie. Complicaties volkomen uitsluiten is niet mogelijk maar je kan de schade wel zo goed mogelijk trachten in te perken door je consequent te laten opvolgen. "Via een regelmatige medische controle van de bloeddruk, de bloedvetten zoals cholesterol, en de suikerspiegel met een geglyceerd hemoglobinegehalte rond 7 % is het mogelijk om de kans op hart- en vaatziekten te halveren", benadrukt dr. Frank Nobels. Ook de risico's op nierfalen, amputaties en hartinfarcten worden daardoor sterk teruggedrongen. De voordelen van zo'n goede opvolging werken ook op lange termijn door. Zelfs tot 15 à 20 jaar nadien hebben deze mensen minder complicaties dan wie zich niet trouw laat controleren. "Als je de ziekte goed in de gaten houdt, is het sterftecijfer van diabetici zelfs identiek aan dat van de gewone bevolking", weet dr. Christophe De Block van de Diabetes Liga.Ook retinopathie geeft aanvankelijk geen symptomen. Bij deze ziekte raken de bloedvaatjes in het netvlies van het oog beschadigd door de verhoogde bloedsuikerspiegel. Zonder opsporing en tijdige behandeling kan dit leiden tot volledige blindheid. Een slecht gecontroleerde bloedsuikerspiegel werd altijd in verband gebracht met een verhoogde kans op deze oogziekte. Nieuw onderzoek suggereert nu dat vooral schommelingen doorheen de dag een belangrijke rol spelen. Hoe minder de bloedsuikerspiegel varieert binnen het bestek van een dag en nacht, hoe kleiner het risico op retinopathie.Een Chinese studie waarbij ruim 3.000 60 plussers met diabetes werden opgevolgd toonde dat verband aan. Opvallend hierbij was dat dit ook het geval was bij mensen die over een langere periode gezien een vrij gezonde gemiddelde bloedsuiker vertoonden maar die binnen eenzelfde dag wel sterke fluctuaties kenden. Dat onderlijnt het belang van een continue opvolging en meting van de glucose. "Hoe meer iemand met diabetes het gezonde glucose niveau in het bloed kan benaderen en stabiel kan houden, hoe kleiner de kans dat retinopathie zich manifesteert. Is de oogziekte al aanwezig, dan blijft een stabiele glucosespiegel belangrijk om verdere progressie tegen te houden", aldus dr. Roy Beck van het Center for Health Research (Florida).www.worlddiabetesday.org