De voorbije maanden is alsmaar meer duidelijk geworden dat sommige mensen langdurige klachten kunnen overhouden aan een - meestal- zware Covid -infectie. Over deze Long Covid symptomen, zoals dit fenomeen wordt bestempeld, is nog lang niet alles gekend. Dat klachten variëren van aanhoudende vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, kortademigheid tot het gevoel niet helemaal hersteld te zijn. Wetenschappers onderzoeken nu of ernstige Covid ook kan leiden tot het ontstaan van de chronische stofwisselingsziekte diabetes.

Eiwitten

Het onderzoek verkeert nog in een prille fase maar mogelijk speelt een welbepaald eiwit (ACE2) hierbij een cruciale rol. Wanneer iemand besmet raakt met het coronavirus hecht dat zich aan dit type eiwit om vervolgens de lichaamscellen binnen te dringen. Dit eiwit komt voor in longen, neus en darmen en zogeheten risicopatiënten lijken ook meer van dit eiwit aan te maken. Bovendien duikt dit eiwit ook op in de weefsels en organen die instaan voor de glucosestofwisseling zoals de pancreas, de nieren en de lever. Vandaar de hypothese dat besmetting met het coronavirus kan zorgen voor een verstoring van deze stofwisseling, wat zou kunnen leiden tot diabetes of wat een bestaande diabetes kan verergeren.

Welke diabetes

Welk mechanisme er precies voor zorgt dat het virus het metabolisme kan verstoren is nog niet ontrafeld en er blijven nog een hoop andere vragen waarover wetenschappers zich momenteel buigen. Zo is het nog niet duidelijk welk type diabetes er ontstaat na een Covid-infectie. Gaat het om een van de al gekende zoals type 1 of 2 of is hier sprake van een nieuw type? Ook het aantal mensen met diabetes-klachten na Covid moet nog in kaart gebracht worden. Daarbij moet ook nagegaan worden hoelang de klachten aanhouden. Zijn ze blijvend of van tijdelijke aard? Om daar een beter antwoord op te formuleren, komt er een mondiaal register waarin artsen gegevens kunnen bijhouden van patiënten met diabetes-symptomen na Covid.

De voorbije maanden is alsmaar meer duidelijk geworden dat sommige mensen langdurige klachten kunnen overhouden aan een - meestal- zware Covid -infectie. Over deze Long Covid symptomen, zoals dit fenomeen wordt bestempeld, is nog lang niet alles gekend. Dat klachten variëren van aanhoudende vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, kortademigheid tot het gevoel niet helemaal hersteld te zijn. Wetenschappers onderzoeken nu of ernstige Covid ook kan leiden tot het ontstaan van de chronische stofwisselingsziekte diabetes. Het onderzoek verkeert nog in een prille fase maar mogelijk speelt een welbepaald eiwit (ACE2) hierbij een cruciale rol. Wanneer iemand besmet raakt met het coronavirus hecht dat zich aan dit type eiwit om vervolgens de lichaamscellen binnen te dringen. Dit eiwit komt voor in longen, neus en darmen en zogeheten risicopatiënten lijken ook meer van dit eiwit aan te maken. Bovendien duikt dit eiwit ook op in de weefsels en organen die instaan voor de glucosestofwisseling zoals de pancreas, de nieren en de lever. Vandaar de hypothese dat besmetting met het coronavirus kan zorgen voor een verstoring van deze stofwisseling, wat zou kunnen leiden tot diabetes of wat een bestaande diabetes kan verergeren. Welk mechanisme er precies voor zorgt dat het virus het metabolisme kan verstoren is nog niet ontrafeld en er blijven nog een hoop andere vragen waarover wetenschappers zich momenteel buigen. Zo is het nog niet duidelijk welk type diabetes er ontstaat na een Covid-infectie. Gaat het om een van de al gekende zoals type 1 of 2 of is hier sprake van een nieuw type? Ook het aantal mensen met diabetes-klachten na Covid moet nog in kaart gebracht worden. Daarbij moet ook nagegaan worden hoelang de klachten aanhouden. Zijn ze blijvend of van tijdelijke aard? Om daar een beter antwoord op te formuleren, komt er een mondiaal register waarin artsen gegevens kunnen bijhouden van patiënten met diabetes-symptomen na Covid.