Dat kondigde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx vandaag aan na afloop van de ministerraad. Die keurde drie maatregelen goed die de factuur voor een opname in het ziekenhuis voor chronisch zieken en voor mensen met een laag inkomen op termijn moet verlagen.

Zo zal geen enkele arts nog ereloontoeslagen mogen aanrekenen voor een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer, ook niet voor dagopnames. Van de 129 algemene ziekenhuizen en 67 psychiatrische ziekenhuizen, pasten in twaalf instellingen niet-geconventioneerde artsen toeslagen toe in een gemeenschappelijke kamer. In 20 instellingen gebeurt dat voor tweepersoonskamers. Die supplementen kunnen volgens Onkelinx oplopen tot 400 procent van het Riziv-tarief.

Daarnaast wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor een statuut van chronisch zieke. Verwacht wordt dat 750.000 mensen van dat statuut zullen kunnen genieten. Het RIZIV buigt zich momenteel over de voorwaarden om dat statuut te verkrijgen.

Chronisch zieken zullen niet langer hun medische kosten moeten voorschieten. Bij een doktersbezoek zal hij dus nog enkel zijn persoonlijk aandeel moeten betalen. Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt naar het ziekenfonds gestuurd. Het Riziv gaat na welke bijkomende rechten uit het statuut zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van pijnstillers.

Dat kondigde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx vandaag aan na afloop van de ministerraad. Die keurde drie maatregelen goed die de factuur voor een opname in het ziekenhuis voor chronisch zieken en voor mensen met een laag inkomen op termijn moet verlagen.Zo zal geen enkele arts nog ereloontoeslagen mogen aanrekenen voor een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer, ook niet voor dagopnames. Van de 129 algemene ziekenhuizen en 67 psychiatrische ziekenhuizen, pasten in twaalf instellingen niet-geconventioneerde artsen toeslagen toe in een gemeenschappelijke kamer. In 20 instellingen gebeurt dat voor tweepersoonskamers. Die supplementen kunnen volgens Onkelinx oplopen tot 400 procent van het Riziv-tarief.Daarnaast wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor een statuut van chronisch zieke. Verwacht wordt dat 750.000 mensen van dat statuut zullen kunnen genieten. Het RIZIV buigt zich momenteel over de voorwaarden om dat statuut te verkrijgen.Chronisch zieken zullen niet langer hun medische kosten moeten voorschieten. Bij een doktersbezoek zal hij dus nog enkel zijn persoonlijk aandeel moeten betalen. Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt naar het ziekenfonds gestuurd. Het Riziv gaat na welke bijkomende rechten uit het statuut zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van pijnstillers.