Honderden vrijwilligers en Personen met MS (PmMS) verkopen in deze periode, maar ook lang daarna, op grote schaal chocolade en koekjes aan particulieren, overheden, ministeries en bedrijven. De opbrengst gaat naar de werking van de MS-Liga.

De MS-Liga wil zoals het in hun visietekst staat: "MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen, zodat personen met MS net zoals iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden."

17 maatschappelijke werkers en 600 vrijwilligers omkaderen de 4.500 leden, personen met MS, hun partners en hun kinderen om hen die veerkracht en maximale levenskwaliteit te kunnen garanderen.

De MS-Liga doet er alles aan om enerzijds wie in staat is zijn/haar leven in handen te nemen daarin bij te staan en waar nodig te steunen en anderzijds de zelfredzaamheid te stimuleren. Dat gebeurt via informatieverstrekking (thuis)begeleiding, ondersteuning op psychosociaal, administratief en sociaal vlak, via belangenverdediging en financiële bijstand.

Concreet gebeurt dit via allerlei tegemoetkomingen, maar ook via grote inspanningen om het werk te behouden, via bewegen en sporten (begeleid en binnen de eigen mogelijkheden) om los te komen uit het thuisisolement en via financiële steun voor wie hulp zoekt bij een psycholoog. Maar ook via lotgenotencontact, partnerbijeenkomsten en met een warm contact via onze vrijwilligers steunen wij personen met MS om hun leven maximaal zelf in handen te kunnen blijven houden.

Alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de MS-week vind je op: www.msweek.be

Honderden vrijwilligers en Personen met MS (PmMS) verkopen in deze periode, maar ook lang daarna, op grote schaal chocolade en koekjes aan particulieren, overheden, ministeries en bedrijven. De opbrengst gaat naar de werking van de MS-Liga. De MS-Liga wil zoals het in hun visietekst staat: "MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen, zodat personen met MS net zoals iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden."17 maatschappelijke werkers en 600 vrijwilligers omkaderen de 4.500 leden, personen met MS, hun partners en hun kinderen om hen die veerkracht en maximale levenskwaliteit te kunnen garanderen. De MS-Liga doet er alles aan om enerzijds wie in staat is zijn/haar leven in handen te nemen daarin bij te staan en waar nodig te steunen en anderzijds de zelfredzaamheid te stimuleren. Dat gebeurt via informatieverstrekking (thuis)begeleiding, ondersteuning op psychosociaal, administratief en sociaal vlak, via belangenverdediging en financiële bijstand. Concreet gebeurt dit via allerlei tegemoetkomingen, maar ook via grote inspanningen om het werk te behouden, via bewegen en sporten (begeleid en binnen de eigen mogelijkheden) om los te komen uit het thuisisolement en via financiële steun voor wie hulp zoekt bij een psycholoog. Maar ook via lotgenotencontact, partnerbijeenkomsten en met een warm contact via onze vrijwilligers steunen wij personen met MS om hun leven maximaal zelf in handen te kunnen blijven houden. Alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de MS-week vind je op: www.msweek.be