In onze samenleving staat lactose (melksuiker) met stip op één als het om voedselintolerantie gaat. Ruim 10% van de bevolking zou lactose-intolerant zijn. Dat uit zich in spijsverteringsproblemen (opgeblazen gevoel, buikpijn en diarree) na het nuttigen van melk en bepaalde zuivelproducten (room, zachte kazen, enz.). Die problemen manifesteren zich wanneer de lactose in de dikke darm belandt, zowat anderhalf tot twee uur na de maaltijd. De oorzaak is gekend. Een lactosemolecule is opgebouwd uit twee delen: een glucosemolecule en een galactosemolecule. De lactose kan enkel verteren als beide delen van elkaar worden gescheiden door toedoen van lactase, een enzym dat wordt afgescheiden in de dunne darm. Maar bij sommige volwassenen vermindert de lactaseproductie of valt ze stil. De lactose komt dan ongesplitst in de dikke darm terecht, waardoor de darmflora wijzigt en de lactose slecht wordt verteerd. "Lactoseintolerantie is erfelijk bepaald. Je kan stellen dat wij mensen niet gemaakt zijn om melk te drinken zoals we dat in onze samenleving gewend zijn. Vandaar dat sommigen geen melk verdragen", klinkt het bij dr. Catherine Reenaers (gastro-enteroloog, CHU Luik). Gelukkig is het vrij makkelijk om lactose van het menu te schrappen zonder risico op tekorten. "Wie lactose-intolerant is, kan zonder problemen yoghurt en harde kazen eten", aldus nog de specialiste.
...