Sommige personen mogen geen bloed geven, omdat ze een besmettingsrisico hebben, of omdat ze lijden aan bepaalde ziektes. Anderen zijn tijdelijk uitgesloten, na het plaatsen van een tattoo of omdat ze een nieuwe sekspartner hebben. "Dergelijke uitsluiting kan een indruk doen ontstaan van discriminatie, of het nu gaat om homoseksuelen of niet", schrijft de HGR.

Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) dat aids veroorzaakt, wordt vooral overgedragen door seksueel contact en via bloed. Een evaluatie van de wetenschappelijke en epidemiologische studies heeft bevestigd dat de verspreiding van infectieziekten bij MSM (mannen die seks hebben met mannen, nvdr) hoger ligt dan bij niet-MSM. Met name wat hiv betreft is het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen bij MSM blijven stijgen tot 2013.

"Het risico op overdracht van hiv ten gevolge van één enkel seksueel contact tussen mannen komt overeen met het risico dat een heteroseksuele man loopt bij seks met 90 verschillende vrouwelijke partners", schrijft de HGR in zijn zeer genuanceerd advies. "Zich baserend op gegevens van de laatste 10 jaar, schat de HGR dat 71 procent van de mannelijke bloedgevers die als hiv-positief werden gediagnosticeerd ter gelegenheid van een bloeddonatie, seksuele contacten hebben gehad met een andere man, terwijl dit onmogelijk zou moeten zijn gezien de criteria om in aanmerking te komen voor donatie."

"In verschillende landen worden mannen die sinds meerdere maanden of jaren geen seksuele betrekkingen meer hebben gehad met mannen inmiddels aanvaard als bloeddonor", signaleert de HGR als een mogelijke optie. "De HGR vindt een aanbeveling om over te gaan tot een uitsluiting van twaalf maanden 'aanvaardbaar'. In de toekomst kan ook aan andere maatregelen worden gedacht, afhankelijk van de resultaten van de opvolging van infectierisico's, de vooruitgang van de wetenschap of gezondheidstechnieken en de budgettaire middelen die worden toegekend om de gezondheid van de ontvangers van bloed te vrijwaren."

"Omdat je niet alle risico's kunt uitsluiten, blijft de uitsluiting van donoren met hoog risico een essentieel element voor de bescherming van de ontvanger", besluit de HGR. De adviesraad vraagt ook dat er campagnes komen "om het niveau van bewustzijn van de sociale verantwoordelijkheid te verbeteren bij de personen die hun altruïsme willen concretiseren door bloed te geven."

Sommige personen mogen geen bloed geven, omdat ze een besmettingsrisico hebben, of omdat ze lijden aan bepaalde ziektes. Anderen zijn tijdelijk uitgesloten, na het plaatsen van een tattoo of omdat ze een nieuwe sekspartner hebben. "Dergelijke uitsluiting kan een indruk doen ontstaan van discriminatie, of het nu gaat om homoseksuelen of niet", schrijft de HGR. Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) dat aids veroorzaakt, wordt vooral overgedragen door seksueel contact en via bloed. Een evaluatie van de wetenschappelijke en epidemiologische studies heeft bevestigd dat de verspreiding van infectieziekten bij MSM (mannen die seks hebben met mannen, nvdr) hoger ligt dan bij niet-MSM. Met name wat hiv betreft is het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen bij MSM blijven stijgen tot 2013. "Het risico op overdracht van hiv ten gevolge van één enkel seksueel contact tussen mannen komt overeen met het risico dat een heteroseksuele man loopt bij seks met 90 verschillende vrouwelijke partners", schrijft de HGR in zijn zeer genuanceerd advies. "Zich baserend op gegevens van de laatste 10 jaar, schat de HGR dat 71 procent van de mannelijke bloedgevers die als hiv-positief werden gediagnosticeerd ter gelegenheid van een bloeddonatie, seksuele contacten hebben gehad met een andere man, terwijl dit onmogelijk zou moeten zijn gezien de criteria om in aanmerking te komen voor donatie." "In verschillende landen worden mannen die sinds meerdere maanden of jaren geen seksuele betrekkingen meer hebben gehad met mannen inmiddels aanvaard als bloeddonor", signaleert de HGR als een mogelijke optie. "De HGR vindt een aanbeveling om over te gaan tot een uitsluiting van twaalf maanden 'aanvaardbaar'. In de toekomst kan ook aan andere maatregelen worden gedacht, afhankelijk van de resultaten van de opvolging van infectierisico's, de vooruitgang van de wetenschap of gezondheidstechnieken en de budgettaire middelen die worden toegekend om de gezondheid van de ontvangers van bloed te vrijwaren." "Omdat je niet alle risico's kunt uitsluiten, blijft de uitsluiting van donoren met hoog risico een essentieel element voor de bescherming van de ontvanger", besluit de HGR. De adviesraad vraagt ook dat er campagnes komen "om het niveau van bewustzijn van de sociale verantwoordelijkheid te verbeteren bij de personen die hun altruïsme willen concretiseren door bloed te geven."