De jongste onderzoekscijfers over burn-out zijn om van te duizelen: één op de zes werknemers in ons land kampt met burn-outklachten of balanceert op de rand ervan. Wetenschappers van de KU Leuven becijferden dit op basis van een herziene definitie en aangepaste vragenlijst (zie verder). Die bleken dringend nodig om het fenomeen wetenschappelijk in kaart te brengen.
...