Anderhalf jaar geleden richtte de raad van bestuur van de VLK een denktank op om na te gaan hoe de betaalbaarheid van de kankerbehandeling gegarandeerd kan blijven. De uitgaven voor oncologische geneesmiddelen zijn de afgelopen jaren immers sterk gestegen. Bij de leden van de CM stegen deze uitgaven bijv. van 42,3 miljoen euro in 2001 tot 189,8 miljoen in 2011. Bovendien zijn nieuwe kankerbehandelingen, zoals doelgerichte geneesmiddelen en nieuwe radiotherapietechnologieën, vaak erg duur. Hoe blijven deze therapieën toegankelijk voor de patiënten die er baat bij hebben? Hoe voorkomen we dat patiënten over- of onderbehandeld worden? En hoe vermijden we dat discriminatie in de plaats komt van de solidariteit die ons ziekteverzekeringssysteem vandaag kenmerkt?

Aanbevelingen

De denktank, samengesteld uit deskundigen met een gevarieerde achtergrond (kankerspecialisten, gezondheidseconomen, apothekers, huisartsen en andere zorgverstrekkers, ethici, vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en patiëntenverenigingen), maakte een grondige analyse van de problematiek. Daaruit komen nu 44 aanbevelingen met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van innovatieve behandelingen, de toegankelijkheid van nieuwe behandelingen, het gebruik van behandelingen in de dagelijkse praktijk en de communicatie tussen patiënt en arts of andere zorgverstrekkers. Met de aanbevelingen richt de VLK zich niet alleen tot de overheid maar tot alle instanties die een rol kunnen spelen bij de realisatie van de voorstellen: de universiteiten, de industrie, ziekenhuizen, ziekenfondsen, artsen ...

Top 10

Uit de 44 aanbevelingen werd een top 10 gedestilleerd.Het volledige rapport vindt u hier.

Anderhalf jaar geleden richtte de raad van bestuur van de VLK een denktank op om na te gaan hoe de betaalbaarheid van de kankerbehandeling gegarandeerd kan blijven. De uitgaven voor oncologische geneesmiddelen zijn de afgelopen jaren immers sterk gestegen. Bij de leden van de CM stegen deze uitgaven bijv. van 42,3 miljoen euro in 2001 tot 189,8 miljoen in 2011. Bovendien zijn nieuwe kankerbehandelingen, zoals doelgerichte geneesmiddelen en nieuwe radiotherapietechnologieën, vaak erg duur. Hoe blijven deze therapieën toegankelijk voor de patiënten die er baat bij hebben? Hoe voorkomen we dat patiënten over- of onderbehandeld worden? En hoe vermijden we dat discriminatie in de plaats komt van de solidariteit die ons ziekteverzekeringssysteem vandaag kenmerkt?De denktank, samengesteld uit deskundigen met een gevarieerde achtergrond (kankerspecialisten, gezondheidseconomen, apothekers, huisartsen en andere zorgverstrekkers, ethici, vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en patiëntenverenigingen), maakte een grondige analyse van de problematiek. Daaruit komen nu 44 aanbevelingen met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van innovatieve behandelingen, de toegankelijkheid van nieuwe behandelingen, het gebruik van behandelingen in de dagelijkse praktijk en de communicatie tussen patiënt en arts of andere zorgverstrekkers. Met de aanbevelingen richt de VLK zich niet alleen tot de overheid maar tot alle instanties die een rol kunnen spelen bij de realisatie van de voorstellen: de universiteiten, de industrie, ziekenhuizen, ziekenfondsen, artsen ...Uit de 44 aanbevelingen werd een top 10 gedestilleerd.Het volledige rapport vindt u hier.