Het licht komt het oog binnen via het hoornvlies, een doorzichtig bolsegment op het oogoppervlak. Daarna valt het door de pupil. De iris, het ronde, gekleurde deel van het oog, regelt de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt doordat de pupil zich verwijdt en vernauwt. Achter de pupil bevindt zich de lens, die van vorm kan veranderen om zo het beeld op het netvlies scherp te stellen.

In het netvlies bevinden zich de cellen die het licht waarnemen (fotoreceptoren) en de bloedvaatjes die deze cellen van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Elke fotoreceptor is verbonden met een zenuwvezel. De zenuwvezels van de fotoreceptoren zijn samengebundeld tot de oogzenuw. De optische schijf, het eerste gedeelte van de oogzenuw, bevindt zich aan de achterkant van het oog. De fotoreceptoren in het netvlies zetten het beeld om in elektrische signalen, die via de oogzenuw naar de hersenen gaan.

Alle video's over het oog en de gezichtsfunctie

  • Bijziendheid en verziendheid: bij deze afwijkingen projecteert de ooglens de beelden niet scherp op het netvlies.
  • Presbyopie of ouderdomsverziendheid: hierbij vermindert het vermogen om de ooglens scherp te stellen op voorwerpen dichtbij.
  • Cataract of staar: bij staar wordt de lens troebel en minder doorzichtig, en daardoor kan het lichtbeeld niet helder tot het netvlies doordringen.
  • Glaucoom: is een ziekte die de afvoer van het kamervocht aantast. Daardoor neemt de druk in het oog toe.
  • Astigmatisme: wordt veroorzaakt door vervorming van het oog waardoor het lichtbeeld zich scherp stelt op plaatsen voor en/of achter het netvlies.
  • Maculadegeneratie: wanneer de macula bij het ouder worden slechter gaat werken, brokkelt het delicate maculaweefsel af en kan het gezichtsveld wazig, vervormd en kleurloos worden. Ook kan er in het midden van het gezichtsveld een donkere of helemaal lege vlek ontstaan.
  • Oogaantasting bij diabetes: bij diabeten kunnen de bloedvaten die het netvlies voeden schade oplopen. Door die beschadigingen kan zich diabetische retinopathie ontwikkelen.
  • Lasik-oogchirurgie: is bestemd voor bijzienden, mensen die op grotere afstand wazig zien doordat die beelden vóór in plaats van op het netvlies worden scherpgesteld.
  • Slechtziendheid: Slechtziendheid betekent dat het bruikbare gezichtsvermogen vermindert. Dit kan aangeboren zijn. Het kan ook door letsel of een oogziekte worden veroorzaakt.
  • Oogimplantaten:Bij staar kunnen oogimplantaten helpen het gezichtsvermogen terug te krijgen.
Het licht komt het oog binnen via het hoornvlies, een doorzichtig bolsegment op het oogoppervlak. Daarna valt het door de pupil. De iris, het ronde, gekleurde deel van het oog, regelt de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt doordat de pupil zich verwijdt en vernauwt. Achter de pupil bevindt zich de lens, die van vorm kan veranderen om zo het beeld op het netvlies scherp te stellen. In het netvlies bevinden zich de cellen die het licht waarnemen (fotoreceptoren) en de bloedvaatjes die deze cellen van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Elke fotoreceptor is verbonden met een zenuwvezel. De zenuwvezels van de fotoreceptoren zijn samengebundeld tot de oogzenuw. De optische schijf, het eerste gedeelte van de oogzenuw, bevindt zich aan de achterkant van het oog. De fotoreceptoren in het netvlies zetten het beeld om in elektrische signalen, die via de oogzenuw naar de hersenen gaan.