Het bevolkingsonderzoek wil ervoor zorgen dat borstkankers vroegtijdig ontdekt worden, waardoor de behandeling sneller kan starten en de overlevingskansen stijgen. Iets minder dan 1 op de 2 tumoren werd in zo'n vroeg stadium ontdekt dat de genezingskans boven de 95 procent ligt. Bijna 8 op de 10 vrouwen konden behandeld worden zonder borstamputatie, omdat de tumor nog zeer klein was. Het centrum voor borstkankeropsporing maakte de cijfers dit weekend bekend op een symposium in Hasselt.

Uit een recente internationale studie, opgenomen in het British Medical Journal, blijkt bovendien dat per 1.000 vrouwen van 50 tot 69 jaar die gescreend worden, er 7 tot 9 levens gered worden. "Deze resultaten beklemtonen hoe belangrijk het is om meer vrouwen te overtuigen zich te laten onderzoeken via het bevolkingsonderzoek", luidt het bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het aandeel vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat zich laat onderzoeken via het bevolkingsonderzoek stijgt de laatste jaren lichtjes.

Om het onderzoek kenbaar te maken, is een logo ontwikkeld voor alle bevolkingsonderzoeken. "Zo wil de Vlaamse overheid duidelijk maken dat de bevolkingsonderzoeken preventieve opsporingsprogramma's zijn, die voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zijn georganiseerd en nauwgezet opgevolgd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid", luidt het.

Het bevolkingsonderzoek wil ervoor zorgen dat borstkankers vroegtijdig ontdekt worden, waardoor de behandeling sneller kan starten en de overlevingskansen stijgen. Iets minder dan 1 op de 2 tumoren werd in zo'n vroeg stadium ontdekt dat de genezingskans boven de 95 procent ligt. Bijna 8 op de 10 vrouwen konden behandeld worden zonder borstamputatie, omdat de tumor nog zeer klein was. Het centrum voor borstkankeropsporing maakte de cijfers dit weekend bekend op een symposium in Hasselt. Uit een recente internationale studie, opgenomen in het British Medical Journal, blijkt bovendien dat per 1.000 vrouwen van 50 tot 69 jaar die gescreend worden, er 7 tot 9 levens gered worden. "Deze resultaten beklemtonen hoe belangrijk het is om meer vrouwen te overtuigen zich te laten onderzoeken via het bevolkingsonderzoek", luidt het bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het aandeel vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat zich laat onderzoeken via het bevolkingsonderzoek stijgt de laatste jaren lichtjes. Om het onderzoek kenbaar te maken, is een logo ontwikkeld voor alle bevolkingsonderzoeken. "Zo wil de Vlaamse overheid duidelijk maken dat de bevolkingsonderzoeken preventieve opsporingsprogramma's zijn, die voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zijn georganiseerd en nauwgezet opgevolgd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid", luidt het.