Voor de meesten onder ons betekent de griep een weekje uitzieken, maar bij sommige mensen kan de ziekte ernstige gevolgen hebben. Diabetici, en ook andere risicogroepen, hebben een verhoogd risico op complicaties zoals een longontsteking, die leiden tot een ziekenhuisopname. Daarbovenop kan de seizoensgriep ook een ernstige ontregeling van diabetes veroorzaken. Om dergelijke verwikkelingen te voorkomen, is het dus erg belangrijk dat mensen met diabetes, maar ook alle andere risicopersonen zich jaarlijks laten vaccineren tegen de seizoensgriep.

Niet slecht, maar nog niet genoeg...

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de griepvaccinatie bij hun leden onder de loep genomen, in het bijzonder bij diabetici en ouderen. De percentages hebben betrekking op de terugbetaalde griepvaccins, maar houden geen rekening met de vaccinaties via het werk, vaccins die gratis ter beschikking gesteld worden aan de bewoners van de woonzorgcentra en RVT's die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en de niet-terugbetaalde vaccins.
Uit het onderzoek blijkt dat 41% van hun 96.697 leden met diabetes (uit alle leeftijdsgroepen) zich in 2013 heeft laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Bij 65-plussers met diabetes loopt dat percentage nog op tot 60% en bij diabetici onder de 20 jaar gaat het om 14%. Bij de totale populatie liggen die laatste twee percentages op respectievelijk 50% en 0,48%. Mensen met diabetes laten zich dus vaker vaccineren, maar gezien de mogelijke gevolgen van griep bij deze risicogroep moet de vaccinatiegraad nog omhoog.

Positieve impact van het zorgtraject

Een goede samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist, is één van de factoren die kunnen bijdragen tot die hogere vaccinatiegraad. De cijfers in verband met de zorgtrajecten (samenwerking tussen de patiënt, huisarts en specialist in het kader van de aanpak, behandeling en de opvolging van bepaalde chronische ziekten, zoals diabetes en chronische nierinsufficiëntie) wijzen dan ook op een trend in die richting. Bij mensen met diabetes in een zorgtraject bedraagt de vaccinatiegraad namelijk 53%, tegenover 40% bij diabetici die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of diabetesconventie.
Het is ook belangrijk dat mensen die tot een risicogroep behoren, zich elk jaar opnieuw laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Slechts 29% van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen met diabetes heeft zich echter gedurende de voorbije 4 jaar elk jaar laten vaccineren.
Ter herinnering: vaccineren tegen griep gebeurt best tussen midden oktober en midden november. Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald voor risicogroepen.

Voor de meesten onder ons betekent de griep een weekje uitzieken, maar bij sommige mensen kan de ziekte ernstige gevolgen hebben. Diabetici, en ook andere risicogroepen, hebben een verhoogd risico op complicaties zoals een longontsteking, die leiden tot een ziekenhuisopname. Daarbovenop kan de seizoensgriep ook een ernstige ontregeling van diabetes veroorzaken. Om dergelijke verwikkelingen te voorkomen, is het dus erg belangrijk dat mensen met diabetes, maar ook alle andere risicopersonen zich jaarlijks laten vaccineren tegen de seizoensgriep. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de griepvaccinatie bij hun leden onder de loep genomen, in het bijzonder bij diabetici en ouderen. De percentages hebben betrekking op de terugbetaalde griepvaccins, maar houden geen rekening met de vaccinaties via het werk, vaccins die gratis ter beschikking gesteld worden aan de bewoners van de woonzorgcentra en RVT's die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en de niet-terugbetaalde vaccins.Uit het onderzoek blijkt dat 41% van hun 96.697 leden met diabetes (uit alle leeftijdsgroepen) zich in 2013 heeft laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Bij 65-plussers met diabetes loopt dat percentage nog op tot 60% en bij diabetici onder de 20 jaar gaat het om 14%. Bij de totale populatie liggen die laatste twee percentages op respectievelijk 50% en 0,48%. Mensen met diabetes laten zich dus vaker vaccineren, maar gezien de mogelijke gevolgen van griep bij deze risicogroep moet de vaccinatiegraad nog omhoog. Een goede samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist, is één van de factoren die kunnen bijdragen tot die hogere vaccinatiegraad. De cijfers in verband met de zorgtrajecten (samenwerking tussen de patiënt, huisarts en specialist in het kader van de aanpak, behandeling en de opvolging van bepaalde chronische ziekten, zoals diabetes en chronische nierinsufficiëntie) wijzen dan ook op een trend in die richting. Bij mensen met diabetes in een zorgtraject bedraagt de vaccinatiegraad namelijk 53%, tegenover 40% bij diabetici die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of diabetesconventie. Het is ook belangrijk dat mensen die tot een risicogroep behoren, zich elk jaar opnieuw laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Slechts 29% van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen met diabetes heeft zich echter gedurende de voorbije 4 jaar elk jaar laten vaccineren.Ter herinnering: vaccineren tegen griep gebeurt best tussen midden oktober en midden november. Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald voor risicogroepen.