Influenza (in de volksmond 'griep') is een virale infectie die het ademhalingssysteem aantast (neus, keel en longen). De verwikkelingen kunnen ernstig zijn, zeker bij ouderen, verzwakte personen en zwangere vrouwen (bv. longontsteking).

Tijdens het seizoen 2016 werden er in totaal 9467 bevestigde gevallen van influenza genoteerd (49% Influenza A, voornamelijk H1N1, 50% Influenza B en 1% niet getypeerd). "We kunnen dus besluiten dat de zopas afgelopen griepepidemie er één was van matige intensiteit", aldus Prof. Dr. Patrick Lacor, afdelingshoofd Interne Geneeskunde - Infectieziekten van het UZ Brussel. "De incidentie van de huisartsconsultaties wegens griepachtige syndromen kende weliswaar een piek in de tweede helft van februari 2016, maar de aantallen bleven onder de grens van hoge intensiteit. Voor deze periode werd geen oversterfte vastgesteld."

Vaccinatiegraad zelfde gebleven

Op basis van de gegevens van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg kunnen we vaststellen dat de vaccinatiegraad dit jaar stabiel is gebleven tegenover vorig jaar. Twee tot 2,5 miljoen mensen lieten zich tijdens dit seizoen tegen het influenzavirus inenten. Uiteindelijk werden voornamelijk kinderen tussen 0 en 4 jaar door het virus getroffen. "Het is een kwetsbare leeftijdscategorie die makkelijk vatbaar is voor het influenzavirus. We roepen dan ook elk jaar met extra aandacht op om jonge kinderen met chronische aandoeningen te vaccineren, omdat ze een verhoogd risico hebben op ernstige vormen van griep", benadrukt Prof. Dr. Yves Van Laethem, lid van de Dienst Infectieziekten van het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. De vaccinaties bij personen vanaf 15 jaar waren efficiënt en vanaf 65+ zeer efficiënt. Eerder bleek ook al uit de Mylan-enquête van 2015* dat 70% van de mensen die zich jaarlijks laten vaccineren ouder is dan 55 jaar en dat slechts 8% jonger dan 35 jaar is.

Vaccins even doeltreffend

"Het influenzavirus was dit jaar vanuit Zuid-Europa naar onze contreien overgewaaid, maar het heeft hoe dan ook een beperkte invloed op de volksgezondheid gehad. De verschillende types vaccin (trivalente en quadrivalente vaccins) die in België naast elkaar beschikbaar waren, lijken een vergelijkbare doeltreffendheid te hebben gehad. We spreken van een rustig seizoen, er was geen oversterfte", bevestigt professor Van Laethem. "Het is ook goed om te kijken naar wat er in de ons omringende landen (Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland) gebeurd is, waar voornamelijk enkel het trivalente vaccin beschikbaar was. Ook daar circuleerden dezelfde virussen en werden dezelfde resultaten behaald: een gematigd jaar, zonder oversterfte."

* In juli 2015 vroeg het farmaceutisch bedrijf Mylan een onafhankelijk bureau om een objectief onderzoek uit te voeren naar de kennis en beleving van griep onder de Belgen.

(L.B.)

Influenza (in de volksmond 'griep') is een virale infectie die het ademhalingssysteem aantast (neus, keel en longen). De verwikkelingen kunnen ernstig zijn, zeker bij ouderen, verzwakte personen en zwangere vrouwen (bv. longontsteking).Tijdens het seizoen 2016 werden er in totaal 9467 bevestigde gevallen van influenza genoteerd (49% Influenza A, voornamelijk H1N1, 50% Influenza B en 1% niet getypeerd). "We kunnen dus besluiten dat de zopas afgelopen griepepidemie er één was van matige intensiteit", aldus Prof. Dr. Patrick Lacor, afdelingshoofd Interne Geneeskunde - Infectieziekten van het UZ Brussel. "De incidentie van de huisartsconsultaties wegens griepachtige syndromen kende weliswaar een piek in de tweede helft van februari 2016, maar de aantallen bleven onder de grens van hoge intensiteit. Voor deze periode werd geen oversterfte vastgesteld."Op basis van de gegevens van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg kunnen we vaststellen dat de vaccinatiegraad dit jaar stabiel is gebleven tegenover vorig jaar. Twee tot 2,5 miljoen mensen lieten zich tijdens dit seizoen tegen het influenzavirus inenten. Uiteindelijk werden voornamelijk kinderen tussen 0 en 4 jaar door het virus getroffen. "Het is een kwetsbare leeftijdscategorie die makkelijk vatbaar is voor het influenzavirus. We roepen dan ook elk jaar met extra aandacht op om jonge kinderen met chronische aandoeningen te vaccineren, omdat ze een verhoogd risico hebben op ernstige vormen van griep", benadrukt Prof. Dr. Yves Van Laethem, lid van de Dienst Infectieziekten van het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. De vaccinaties bij personen vanaf 15 jaar waren efficiënt en vanaf 65+ zeer efficiënt. Eerder bleek ook al uit de Mylan-enquête van 2015* dat 70% van de mensen die zich jaarlijks laten vaccineren ouder is dan 55 jaar en dat slechts 8% jonger dan 35 jaar is."Het influenzavirus was dit jaar vanuit Zuid-Europa naar onze contreien overgewaaid, maar het heeft hoe dan ook een beperkte invloed op de volksgezondheid gehad. De verschillende types vaccin (trivalente en quadrivalente vaccins) die in België naast elkaar beschikbaar waren, lijken een vergelijkbare doeltreffendheid te hebben gehad. We spreken van een rustig seizoen, er was geen oversterfte", bevestigt professor Van Laethem. "Het is ook goed om te kijken naar wat er in de ons omringende landen (Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland) gebeurd is, waar voornamelijk enkel het trivalente vaccin beschikbaar was. Ook daar circuleerden dezelfde virussen en werden dezelfde resultaten behaald: een gematigd jaar, zonder oversterfte."* In juli 2015 vroeg het farmaceutisch bedrijf Mylan een onafhankelijk bureau om een objectief onderzoek uit te voeren naar de kennis en beleving van griep onder de Belgen. (L.B.)