Bij glaucoom vernauwt eerst je zicht. Maar als je dit vaststelt, is deze geruisloze ziekte al behoorlijk gevorderd. Bij aanvang heb je namelijk geen klachten, terwijl juist dan heel wat kan worden ondernomen om deze oogaandoening een halt toe te roepen. "Glaucoom wordt veroorzaakt door een aantasting van de oogzenuw, meestal doordat de oogdruk te hoog is opgelopen. Dat gebeurt wanneer er een onevenwicht ontstaat tussen de aanmaak en de afvoer van het zogeheten kamerwater in het oog. Dat onevenwicht zorgt voor een verhoogde druk achteraan op de optische zenuw die beelden doorzendt naar de hersenen. Als niet tijdig wordt ingegrepen, valt de zenuwvezel door die verhoogde druk op term...