Hoewel veel vooruitgang is geboekt op het vlak van milieu en gezondheid, is één op de vijf sterfgevallen in de Europese regio nog steeds toe te schrijven aan milieufactoren. De deelnemers aan de vergadering (met name de vertegenwoordigers van de landen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld) benadrukten dat de acties op nationaal niveau moeten opgekrikt worden.

Ze erkenden eveneens het Europese Milieu- en Gezondheidsproces als een solide platform dat de ontwikkeling van nationale actieplannen ondersteunt en dat de samenwerking tussen leefmilieu- en gezondheidssectoren stimuleert.

Francis Brancart, Voorzitter van de Belgische Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, beklemtoont het belang van de WGO op het Belgische milieu-gezondheidbeleid: "Het Europese Milieu- en Gezondheidsproces van de WGO is al lang een stimulans voor België. In 2003 ondertekenden alle Belgische ministers van Leefmilieu en Gezondheid het Samenwerkingsakkoord Leefmilieu-Gezondheid, en legden zo de basis voor het Nationale Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP). Sindsdien hebben de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen samen al tal van projecten gerealiseerd over de invloed van het leefmilieu op de gezondheid. Het project dat we onlangs afgerond hebben, betreft gezondheidsprofessionals zoals dokters, verpleegsters, kinesitherapeuten, enz. Het is belangrijk dat zij tijdens hun opleiding ook gevormd worden in milieugezondheid en milieugeneeskunde zodat zij milieugerelateerde ziektes kunnen voorkomen of beter behandelen".

"Het gaat niet enkel om het milieu, waar het op neerkomt is de volksgezondheid. Het werk uit deze twee sectoren koppelen is van cruciaal belang om de gezondheid van mensen te verbeteren en het Europese Milieu- en Gezondheidsproces is hier al vijfentwintig jaar een uniek voorbeeld van", zegt Sredan Matic, Milieu en Gezondheidscoördinator van het Europees Regionaal Bureau van de WGO.

Eind 2014 zal een high level vergadering in Israël evalueren waar de landen precies staan met de doelstellingen die ze moeten behalen vóór de zesde Ministeriële Conferentie van 2016.

Hoewel veel vooruitgang is geboekt op het vlak van milieu en gezondheid, is één op de vijf sterfgevallen in de Europese regio nog steeds toe te schrijven aan milieufactoren. De deelnemers aan de vergadering (met name de vertegenwoordigers van de landen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld) benadrukten dat de acties op nationaal niveau moeten opgekrikt worden. Ze erkenden eveneens het Europese Milieu- en Gezondheidsproces als een solide platform dat de ontwikkeling van nationale actieplannen ondersteunt en dat de samenwerking tussen leefmilieu- en gezondheidssectoren stimuleert. Francis Brancart, Voorzitter van de Belgische Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, beklemtoont het belang van de WGO op het Belgische milieu-gezondheidbeleid: "Het Europese Milieu- en Gezondheidsproces van de WGO is al lang een stimulans voor België. In 2003 ondertekenden alle Belgische ministers van Leefmilieu en Gezondheid het Samenwerkingsakkoord Leefmilieu-Gezondheid, en legden zo de basis voor het Nationale Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP). Sindsdien hebben de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen samen al tal van projecten gerealiseerd over de invloed van het leefmilieu op de gezondheid. Het project dat we onlangs afgerond hebben, betreft gezondheidsprofessionals zoals dokters, verpleegsters, kinesitherapeuten, enz. Het is belangrijk dat zij tijdens hun opleiding ook gevormd worden in milieugezondheid en milieugeneeskunde zodat zij milieugerelateerde ziektes kunnen voorkomen of beter behandelen"."Het gaat niet enkel om het milieu, waar het op neerkomt is de volksgezondheid. Het werk uit deze twee sectoren koppelen is van cruciaal belang om de gezondheid van mensen te verbeteren en het Europese Milieu- en Gezondheidsproces is hier al vijfentwintig jaar een uniek voorbeeld van", zegt Sredan Matic, Milieu en Gezondheidscoördinator van het Europees Regionaal Bureau van de WGO.Eind 2014 zal een high level vergadering in Israël evalueren waar de landen precies staan met de doelstellingen die ze moeten behalen vóór de zesde Ministeriële Conferentie van 2016.